groepsfoto

Met onze trainingen haalt u jarenlange ervaring met kwaliteitszorg en onderwijswetgeving in huis

Training

Hobéon heeft jarenlange ervaring met kwaliteitszorg en wetgeving voor (onderwijs)instellingen. Met behulp van onze trainingen en masterclasses haalt u die kennis ook in huis. De trainingen zijn volledig op maat en modulair op te bouwen. Onze adviseurs verzorgen trainingen binnen het vo, mbo, hbo en wo en zijn experts binnen hun vakgebied. Centraal staat de praktische koppeling van kennis, inhoud en vaardigheden.

De training afgerond? Voor sommige trainingen verzorgen we ook een certificeringstraject waarmee u uw vakbekwaamheid onderhoudt.

Veel van onze trainingen en masterclasses bieden wij aan via open inschrijving. Wij kunnen alle trainingen indien gewenst ook incompany verzorgen, helemaal op maat toegesneden. 

Agenda open trainingen

11 juni
Den Haag

Online actualiteitencollege wetgeving en jurisprudentie hoger onderwijs | 11.06.24

Read more
21 juni
Den Haag

Tweedaagse train-de-trainer RelatieWijs! | Startdatum 21.06.24

Read more
13 september
Den Haag

Basistraining RelatieWijs! | 13.09.24

Read more
24 september
Den Haag

Training Examencommissies hoger onderwijs | 24.09.24

Read more
8 oktober
Den Haag

Tweedaagse training Interne auditoren in het onderwijs | Start 08.10.24

Read more
5 november
Online

Masterclass: Van kwaliteitszorg naar kwaliteitscultuur | 05.11.24

Read more

TRAINING | (interne) auditoren in het onderwijs

De training interne auditoren in het onderwijs is een competentiegerichte training voor bijvoorbeeld beginnende en meer ervaren (interne) auditoren. De training biedt kennis van beoordelingskaders, standaarden en criteria en inzicht in het auditproces. Accent ligt op het oefenen met de rol, het gedrag en de vaardigheden van een auditor. 

Lees verder

MASTERCLASS | Van kwaliteitszorg naar kwaliteitscultuur

In deze masterclass wordt ingegaan op het begrip kwaliteitscultuur en welke verschillende betekenissen dit kan hebben. Hoe identificeer je een kwaliteitscultuur? Welke manieren zijn er om deze te stimuleren. En hoe realiseer je een verandering in de (kwaliteits)cultuur van je organisatie?

Lees verder


TRAINING | Examencommissies in het hoger onderwijs

Wij brengen u op de hoogte van relevante en actuele ontwikkelingen in onderwijs, beleid en wetgeving die impact hebben op het werk van examencommissies. Vragen die aan de orde komen, zijn onder andere: Waar gaat de examencommissie over? En waar ligt de verantwoordelijkheid van management en docent? Daarnaast is deze training bedoeld om de juridische blik van examencommissies aan te scherpen, mede aan de hand van actuele jurisprudentie en casuïstiek(oefeningen).  
 

Lees verder


MASTERCLASS | Actualiteitencollege wetgeving jurisprudentie
hoger onderwijs

In een kort tijdbestek krijgt u online informatie en duiding van actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in het hoger onderwijs, en relevante uitspraken van onder andere de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is daarnaast de mogelijkheid online vragen te stellen.

Lees verder


TRAINING | WHW basistraining

In deze korte incompany training van een halve dag praten wij u bij over belangrijkste basisbegrippen, kaders en actuele ontwikkelingen van de hoger onderwijswetgeving.

Lees verder


TRAINING | Werken met de Awb voor examencommissies MBO

Deze beknopte training van een halve dag leidt examencommissies en andere betrokkenen in het mbo langs de belangrijkste begrippen van de wet Verbetering rechtsbescherming voor studenten in het MBO, die sinds 1 augustus 2023 in werking is getreden. Deze wet heeft implicaties voor de werkwijze van examencommissies. De training geeft handreikingen voor een ‘Awb-proof’ besluitvormingsproces bij toetsing en examens.

Lees verder


MASTERCLASS | Kwaliteit van toetsen

In deze masterclass komen vragen aan de orde als; Hoe behoud je de kwaliteit? Hoe blijf je in deze veranderingen betrouwbaar en valide toetsen? In deze masterclass proberen wij daar samen met u een antwoord op te geven. Een mooi moment om terug te gaan naar de essentie van kwaliteit en het delen good practices vanuit onze auditervaringen.  

Lees verder


TRAINING | Deskundige toetsbekwaamheid voorgezet onderwijs

De training ‘Deskundige toetsbekwaamheid voortgezet onderwijs’ is een competentiegerichte en op maat gemaakte training voor leraren in het voortgezet onderwijs die hun toetsdeskundigheid willen ontwikkelen van startbekwaam naar deskundig.

Lees verder

TRAINING | Train-de-trainer Vlaggensysteem

De 3-daagse Train-de-trainer Vlaggensysteem biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. Deze methode draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. 

Lees verder

TRAINING | Relatiewijs!

De training Relatiewijs! geeft professionals in de sociale sector handvatten en richtlijnen hoe (ex-)partnergeweld te signaleren en te bespreken.

Lees verder

TRAINING | Examencommissies in het voortgezet onderwijs

Met deze training brengen wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in onderwijs, beleid en wetgeving die impact hebben op het werk van examencommissies. In deze basistraining besteden we tevens aandacht aan de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie en het cyclisch handelen (PDCA-denken), o.a. door het opstellen van een goede jaarcyclus.

Lees verder