panel 3

TRAINING 

(Interne) Auditoren in het onderwijs

Interne audits zijn een waardevol instrument voor uw school, opleiding of onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld voor de opleidingsaccreditatie, instellingstoets, inspectieonderzoek of binnen de kwaliteitscyclus. Wilt u meer kennis opdoen als auditor? Hobéon geeft trainingen voor aankomende en ervaren auditoren in het po, vo, mbo, hbo en wo. Na afloop van de training kunt u zich aanmelden voor persoonscertificering.

Inhoud training 

De training auditoren in het onderwijs is een competentiegerichte en op maat gemaakte interne training voor bijvoorbeeld beginnende en ervaren auditoren en voorzitters van auditteams. Het biedt u kennis van beoordelingskaders, standaarden en criteria en inzicht in het auditproces. Accent ligt op het oefenen met de rol, het gedrag en de vaardigheden van een auditor. De training bevat onder andere: 

  • Inleiding over kwaliteit en kwaliteitssystemen, inclusief de PDCA-cyclus
  • Achtergrond en uitwerking van het beoordelingskader
  • Theoretische en praktische achtergronden bij auditing
  • Rollen en taken (leden van) auditteam
  • Gespreksvaardigheden
  • Rapportagevaardigheden

Voor wie: interne auditoren, docenten, kwaliteitsmedewerkers

De training is voor interne auditoren, docenten, kwaliteitsmedewerkers en andere betrokkenen, die interne audits uitvoeren en/of zich daarin verder willen specialiseren.

De experts

De training wordt altijd verzorgd door twee van onze zeer ervaren lead auditoren. Onder andere onze adviseurs Heleen Hanssens en Marvin Leerdam treden op als trainer. 

Maatwerk

In de training gebruiken we realistische voorbeelden uit de praktijk van de betrokken instelling en opleiding(en). Vooraf krijgt u casusdocumentatie toegezonden. De casus loopt als een rode draad door de training en gebruikt u bij het oefenen van de auditvaardigheden. Uiteraard komen ook andere voorbeelden aan de orde. Afhankelijk van de ervaring van de deelnemers en de wensen van de opdrachtgever duurt de training een of twee dagen.

Netty Sierink, hogeschooldocent bij de Haagse Hogeschool:

Door de training voel ik me voldoende voorbereid om als interne auditor op de hogeschool waar ik werk op te gaan treden.

Persoonscertificering

Na de training kunt u een persoonscertificeringstraject ingaan. Via deze certificering toont u aan vakbekwaam te zijn en te blijven op het gebied van kwaliteitszorg en auditvaardigheden. Deze vakbekwaamheid laat u zien door de gevolgde (basis)training(en), de opgedane praktijkervaring en de competentieontwikkeling periodiek te laten beoordelen.  

Kosten

De investering voor deze training bedraagt € 1.049,-  ex btw per persoon. Het betreft een training op locatie bij Hobéon te Den Haag.

Data trainingen

 

2024

23 mei | 6 juni 2024Inschrijven
8 | 22 oktober 2024Inschrijven

Hebt u vragen over de training mail dan met communicatie@hobeon.com

InCompany

Deze training kunnen wij ook InCompany organiseren, desgewenst met maatvoering op specifieke vragen of casussen.