Actueel

Certificeren van schoolleidersopleidingen PO


Op 10 december 2020 is een geactualiseerde beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs opgeleverd. Het literatuuronderzoek van onderzoeker en adviseur Peter Sleegers en de vele dialogen met schoolleiders die vervolgens zijn gevoerd, zijn de basis van deze nieuwe standaard. In deze standaard staan niet meer de competenties maar vijf leiderschapspraktijken centraal.

 

Lees verder

 

 

hh staand web transparant rechts

Actueel

AISHE-kader maakt plaats voor het SHE-kader

Per 1 januari 2021 vervangt het SHE-kader 2021 het voormalige AISHE-kader 2016. Het SHE-kader is ontwikkeld voor opleidingen die aantoonbaar invulling willen geven aan duurzaamheid. Voor het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs gebruiken wij het SHE-kader. De beoordeling vindt plaats op basis van een zelfevaluatie, een documentanalyse en (audit)gesprekken met het management, docenten, studenten, ondersteunend personeel en het werkveld.

 

Lees meer

Blog

Op het blog signaleren onze adviseurs ontwikkelingen in met name het onderwijsbeleid en kwaliteitszorg. De focus van de bijdragen ligt in het bijzonder op middelbaar en hoger onderwijs.

Hobéon is ook actief in de sectoren kunst en cultuur, monumentenzorg, architectuur, het MKB en als persoonscertificeerder voor diverse beroepsgroepen. Op dit weblog wordt zo nu en dan ook aan actuele ontwikkelingen in deze sectoren aandacht geschonken.

Ga naar het blog

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten en onze weblogs bekijken?  Wij geven twee digitale nieuwsbrieven uit, één met als onderwerp Onderwijs en één met als onderwerp Cultureel Erfgoed. Beide nieuwsbrieven bevatten informatie over actuele ontwikkelingen in het betreffende werkveld.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief Onderwijs

Schrijf u in voor de nieuwsbrief Cultureel Erfgoed

Hobéon Special

Bekijk de diverse edities

Hobéon Special is een magazine waarin we actuele onderwerpen en (de gevolgen van) toekomstige ontwikkelingen in ons en uw werkterrein belichten.