hobeon lv over ons pagina 3
Hét adviesbureau voor kennisintensieve organisaties, opgericht in 1991.

Het onderwijs, organisaties en professionals; ze zullen met elkaar samen moeten werken om optimaal te kunnen presteren. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering en samenwerking in de keten gaan we op zoek naar goede verbindingen die meerwaarde opleveren.

Onze aanpak

Onze aanpak kenmerkt zich door een integrale benadering, vanuit diverse disciplines, waarbij we over de grenzen van sectoren heen kijken. We houden rekening met relevante trends en actuele ontwikkelingen binnen de diverse domein en stellen ons op als kritische vriend. We zijn een betrouwbare partner die u inhoudelijk weerwoord biedt, die u duurzame oplossingen aanreikt en die u praktische adviezen geeft die u daadwerkelijk kunt gebruiken en toepassen.

20200106_hobeon_08.jpg

collage 2020
30 professionals

Wij staan allen voor u klaar om uw vraag te beantwoorden of u van informatie te voorzien. Neemt u gerust contact op met één van onze medewerkers.

Maak kennis 

Waar staan wij voor

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen in toenemende mate om zekerheid over- en bevestiging van kwaliteit van door onderwijsinstellingen en organisaties geleverde diensten en vakbekwaamheid voor professionals. Hobéon is scherp op veranderingen in maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving.
Hobéon destilleert op basis hiervan kansen en bedreigingen voor zijn klanten.

 

Het is de missie van ons bedrijf en de drive van de afzonderlijke medewerkers om op de terreinen van onderwijs, onderzoek en kwaliteitszorg en op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt optimaal te presteren. Onze medewerkers hebben een passie voor onderwijs en voor de kwaliteit van de beroepsbeoefening en de relevantie van onderwijs voor het individu en de maatschappij.