Persoonscertificering

Vakkennis en -kunde zijn aan slijtage onderhevig en moeten daarom goed worden onderhouden. De vraag vanuit de markt om deze vakbekwaamheden (periodiek) aan te tonen en te borgen neemt steeds meer toe. Veelal geldt dit voor kritische beroepen met een grote mate van zelfstandigheid en een groot afbreukrisico.
Zowel voor organisaties als voor individuen is het moeilijk en bovendien niet wenselijk om door eigen waarneming de persoonlijke vakbekwaamheid objectief en met de vereiste nauwkeurigheid vast te stellen. Daar waar er geen sprake is van externe validering, dringt het beeld zich op van de slager die zijn eigen vlees keurt. Een beoordeling door derden is vaak wenselijk, waarbij kernwaarden als onpartijdig, onafhankelijk en deskundig een belangrijke rol spelen.

 

ww_liggend_1.jpg

Persoonscertificering in het onderwijs

Persoonscertificering maakt inzichtelijk of een persoon vakbekwaam is voor het kunnen uitvoeren van een bepaald beroep, conform daarvoor geldende en door de branche vastgestelde criteria. In het onderwijs voeren wij o.a. bekwaamheidstoetsen uit voor Schoolleiders Primair Onderwijs, auditoren in het onderwijs en voor functionarissen in assessments.

Bekijk onze mogelijkheden

Persoonscertificering voor andere vakgebieden

De noodzaak voor persoonscertificering neemt steeds verder toe in de hedendaagse complexe samenleving. Hobéon certificeert persoonlijke vakbekwaamheid conform actuele, door de betreffende branche, vastgestelde eisen. Daarmee hebt u uw vakbekwaamheid op een gedegen manier geborgd. 

Bekijk onze mogelijkheden