handenschudden

Vakkennis en -kunde zijn aan slijtage onderhevig en moeten daarom goed worden onderhouden

Persoonscertificering in het onderwijs

Persoonscertificering maakt inzichtelijk of een persoon vakbekwaam is voor het kunnen uitvoeren van een bepaald beroep, conform daarvoor geldende en door de branche vastgestelde criteria. In het onderwijs voeren wij o.a. bekwaamheidstoetsen uit voor schoolleiders in het primair onderwijs, auditoren in het onderwijs en voor functionarissen in assessments.

Lees verder

 

Persoonscertificering voor vakmensen

De noodzaak voor persoonscertificering neemt steeds verder toe in de hedendaagse complexe samenleving. Hobéon certificeert persoonlijke vakbekwaamheid conform actuele, door de betreffende branche, vastgestelde eisen. Daarmee hebt u uw vakbekwaamheid op een gedegen manier geborgd. 

Lees verder