klacht

Een van de kernwaarden van Hobéon is bewust klantgericht zijn. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft

Bezwaar melden

Hobéon SKO neemt besluiten over de aanvragen (persoons)certificatie. Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Deze werkwijze beschrijft het ontvangen, afhandelen en nemen van de beslissing op bezwaar. Een effectieve werkwijze voor het afhandelen van een bezwaar is een bescherming tegen fouten, omissies en onredelijk gedrag van Hobéon SKO.

Voor de wijze van indienen van uw bezwaar verwijzen wij u naar:

Bezwaarprocedure Hobéon SKO

Hobéon neemt daarnaast beslissingen over aanvragen (persoons)certificatie, die niet vallen onder de regelingen van Hobéon SKO. Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden een herbeoordeling beslissing aanvragen. Voor het afhandelen van een aanvraag voor een herbeoordeling wordt gebruik gemaakt van het ‘reglement herbeoordeling beslissing Hobéon’ (hieronder te downloaden). Daarin is beschreven op welke schema’s het reglement van toepassing is en is de werkwijze voor het ontvangen, afhandelen en nemen van de beslissing op bezwaar vastgelegd. Een effectieve werkwijze voor het afhandelen van een bezwaar is een bescherming tegen fouten, omissies en onredelijk gedrag van Hobéon.

Hiervoor verwijzen wij u naar:

Reglement herbeoordeling beslissingen Hobéon