klacht

Een van de kernwaarden van Hobéon is bewust klantgericht zijn. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft

Bezwaar melden

Hobéon SKO neemt besluiten over de aanvragen (persoons)certificatie. Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Deze werkwijze beschrijft het ontvangen, afhandelen en nemen van de beslissing op bezwaar. Een effectieve werkwijze voor het afhandelen van een bezwaar is een bescherming tegen fouten, omissies en onredelijk gedrag van Hobéon SKO.

Voor de wijze van indienen van uw bezwaar verwijzen wij u naar:

Bezwaarprocedure Hobéon SKO