Diensten

 

Accreditatie

Om door de overheid erkende diploma's uit te mogen reiken, dienen opleidingen in het hoger onderwijs één keer per zes jaar geaccrediteerd te worden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO neemt een accreditatiebesluit aan de hand van een beoordelingsrapport dat is opgesteld door een evaluatiebureau. Hobéon is zo'n evaluatiebureau.

Wij organiseren, op verzoek van een opleiding, een visitatie waarbij  een panel van deskundigen de kwaliteit van de opleiding beoordeelt. Na de visitatie schrijft de secretaris een beoordelingsrapport. De opleiding kan dit rapport bij de NVAO indienen om hiermee, voor een periode van zes jaar, accreditatie aan te vragen. De aan Hobéon gelieerde voorzitters zijn door ons getraind en een aantal is Lloyd's-getraind. Alle secretarissen van Hobéon zijn door de NVAO-getraind.

Lees meer over accreditatie   

20180111 hobeon 26 wvr liggend def

Advies

Bedrijven, maar ook (onderwijs)instellingen moeten en willen zich continu ontwikkelen. Bij die ontwikkeling zorgt de interne kracht van organisaties er veelal voor dat veranderingen gerealiseerd kunnen worden. De kennis en kwaliteit van de eigen medewerkers zorgen daar voor.

Af en toe kan het nuttig zijn een buitenstaander eens te laten kijken naar 'de dode hoek' van de eigen organisatie. Bijvoorbeeld bij een noodzakelijk marktonderzoek, bij het ontwikkelen van een duidelijker eigen profiel, bij het opzetten van een goed intern kwaliteitszorgsysteem of bij het maken van een nieuw bedrijfsplan. De kracht van de medewerkers van Hobéon ligt in dit type specifieke bijdragen aan verander- en vernieuwingsprocessen.

Lees meer over adviesrvk_staand.jpg

 

Persoonscertificering

Vakkennis en -kunde zijn aan slijtage onderhevig en moeten daarom goed worden onderhouden. De vraag vanuit de markt om deze vakbekwaamheden (periodiek) aan te tonen en te borgen neemt steeds meer toe. Veelal geldt dit voor kritische beroepen met een grote mate van zelfstandigheid en een groot afbreukrisico.
Zowel voor organisaties als voor individuen is het moeilijk en bovendien niet wenselijk om door eigen waarneming de persoonlijke vakbekwaamheid objectief en met de vereiste nauwkeurigheid vast te stellen. Daar waar er geen sprake is van externe validering, dringt het beeld zich op van de slager die zijn eigen vlees keurt. Een beoordeling door derden is vaak wenselijk, waarbij kernwaarden als onpartijdig, onafhankelijk en deskundig een belangrijke rol spelen.

 

ww_liggend_1.jpg

Persoonscertificering in het onderwijs

Persoonscertificering maakt inzichtelijk of een persoon vakbekwaam is voor het kunnen uitvoeren van een bepaald beroep, conform daarvoor geldende en door de branche vastgestelde criteria. In het onderwijs voeren wij o.a. bekwaamheidstoetsen uit voor Schoolleiders Primair Onderwijs, auditoren in het onderwijs en voor functionarissen in assessments.

Bekijk onze mogelijkheden

Persoonscertificering voor andere vakgebieden

De noodzaak voor persoonscertificering neemt steeds verder toe in de hedendaagse complexe samenleving. Hobéon certificeert persoonlijke vakbekwaamheid conform actuele, door de betreffende branche, vastgestelde eisen. Daarmee hebt u uw vakbekwaamheid op een gedegen manier geborgd. 

Bekijk onze mogelijkheden

Certificering

Hebben we als organisatie de kwaliteitszorg rond onze producten en diensten goed geregeld? En wat kan of moet nog beter? Dit zijn de kernvragen wanneer Hobéon uw organisatie beoordeelt. Hobéon beoordeelt een breed scala aan onderwijsinstellingen en tevens bedrijven, branches en dienstverlenende organisaties, maar ook individuen.

De eventuele keurmerkverlening is gebaseerd op extern vastgestelde beoordelingskaders, bijvoorbeeld van of namens de overheid, of namens een brancheorganisatie of beroepsgroep, of beoordelingskaders die Hobéon samen met de doelgroep heeft ontwikkeld. De kwaliteitsmeting is gericht op externe verantwoording, maar altijd ook om bij te dragen aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de klant.

 

20180111 hobeon 09 dk liggend def

Certificering van organisaties

Hobéon beoordeelt een breed scala aan onderwijsinstellingen en bedrijven, branches en dienstverlenende organisaties. De eventuele keurmerkverlening is gebaseerd op extern vastgestelde beoordelingskaders, bijvoorbeeld van of namens de overheid, of beoordelingskaders die Hobéon samen met de doelgroep heeft ontwikkeld.


Bekijk onze mogelijkheden

 Certificering van personen

De noodzaak voor persoonscertificering neemt steeds verder toe in de hedendaagse complexe samenleving. Hobéon SKO certificeert persoonlijke vakbekwaamheid conform actuele, door de betreffende branche, vastgestelde eisen. Daarmee hebt u uw vakbekwaamheid op een gedegen manier geborgd. 


Bekijk onze mogelijkheden

Certificering van opleidingen

 Hobéon beoordeelt opleidingen in diverse onderwijssectoren, kenniscentra en lectoraten in het hoger onderwijs, EVC-procedures  van een scala aan EVC-aanbieders (Erkenning van Verworven Competenties).
Onze beoordelingen zijn gericht op externe verantwoording, maar we houden de klant ook altijd ontwikkelingsmogelijkheden voor.

Bekijk onze mogelijkheden