klacht

Een van de kernwaarden van Hobéon is bewust klantgericht zijn. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft

Klacht melden

Bent u ontevreden over onze werkwijze maak daar melding van. Ook kunnen er klachten omtrent certificaathouders van Hobéon zijn. Wij vernemen de klachten graag om daarvan te leren en om herhaling te voorkomen. U kunt uw klacht schriftelijk naar Hobéon sturen. Dit kan via het klachtenformulier onderaan deze pagina, per e-mail, per post of per fax. Bellen kan uiteraard ook, via (070) 30 66 800.

In de klachtenprocedure staat onze procedure omtrent het afhandelen van klachten beschreven.

Uw klacht per e-mail

Wilt u uw klacht per e-mail indienen? Dat kan.
U kunt uw e-mail verzenden naar:

info@hobeon.com

Uw klacht per post

Wilt u uw klacht per post aan ons versturen? Dat kan.
U kunt uw brief adresseren aan:

Hobéon
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Klachtenformulier