Advies

Bedrijven, maar ook (onderwijs)instellingen moeten en willen zich continu ontwikkelen. Bij die ontwikkeling zorgt de interne kracht van organisaties er veelal voor dat veranderingen gerealiseerd kunnen worden. De kennis en kwaliteit van de eigen medewerkers zorgen daar voor.

Af en toe kan het nuttig zijn een buitenstaander eens te laten kijken naar 'de dode hoek' van de eigen organisatie. Bijvoorbeeld bij een noodzakelijk marktonderzoek, bij het ontwikkelen van een duidelijker eigen profiel, bij het opzetten van een goed intern kwaliteitszorgsysteem of bij het maken van een nieuw bedrijfsplan. De kracht van de medewerkers van Hobéon ligt in dit type specifieke bijdragen aan verander- en vernieuwingsprocessen.

Lees meer over adviesrvk_staand.jpg

 

Advies voor het onderwijs

Het onderwijs vormt de bakermat van de activiteiten van Hobéon. We adviseren veel verschillende onderwijsinstellingen en opleidingen; van het primair onderwijs tot het hoger onderwijs, van lectoraten tot het College van Bestuur en van pabo's tot technische opleidingen. Hobéon ondersteunt scholen bij het maken van beleidskeuzes, hierbij rekening houdend met geldende wetgeving, actuele ontwikkelingen en regionale omstandigheden. Bovendien kijken we bij elke opdracht, zij het soms met een schuin oog, naar uw kwaliteitszorgsysteem om te bepalen of daar mogelijkheden tot verbetering zijn te ontdekken.

Bekijk onze producten

Advies voor bedrijven

Op de snijvlakken van sectoren en markten, waar partijen en professionals elkaar ontmoeten en nieuwe initiatieven, producten en diensten ontstaan, bevorderen wij graag de synergie en daadkracht met partners in de keten. Verbinden kan op verschillende manieren en Hobéon vindt altijd een passende structuur en samenstelling. Samen kan gewerkt worden aan een toegevoegde waarde van de keten. Zeker met de gouden kennisdriehoek (onderzoek, onderwijs en praktijk) en de gouden innovatiedriehoek (met overheden, bedrijven en kennisinstellingen) kan “kennis-kunde-kassa” ook voor uw organisatie meer tot wasdom komen. 

Bekijk onze producten