Hobeon Advies

Met ons persoonlijke advies helpen wij u uw ambities te realiseren

Advies

(Onderwijs)instellingen en bedrijven moeten en willen zich continu ontwikkelen. De kennis en kwaliteit van de eigen medewerkers bepalen de interne kracht van een organisatie. Hobéon heeft de kennis en ervaring om die kracht helemaal tot zijn recht te laten komen. Wij maken 'dode hoeken' in de organisatie zichtbaar en bieden doelgerichte ondersteuning bij veranderprocessen.

Met andere woorden: Hobéon denkt mee en denkt verder. Onze kracht ligt in onze bijdrage aan specifieke verander- en vernieuwingsprocessen.

 

Innovatie in onderwijs en opleidingen

Uitbreiding of vernieuwing van uw onderwijsaanbod? Wij ondersteunen u graag bij deze ontwikkeling. Van onderzoek naar de behoefte tot het samenstellen van het curriculum en van samenwerking met het regionale werkveld tot het opstellen van het macrodoelmatigheidsdossier. Hobéon levert altijd kwaliteit op maat.

Lees verder

Onderzoek en doorlichting

De ontwikkeling van toepassingsgericht onderzoek heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Veel lectoren en docent-onderzoekers hebben hieraan een bijdrage geleverd. Hobéon is van meet af aan nauw bij deze ontwikkeling betrokken geweest. Wij realiseerden diverse lectoraten en ontwikkelden een eerste kwaliteitskader voor de beoordeling.

Lees verder

Samenwerking in de keten

Scholen, bedrijfsleven en overheden hebben elkaar nodig om de vraag naar en het aanbod van opleidingen op elkaar af te stemmen. Het gekke is dat de “keten” bijna nooit volledig met elkaar aan tafel zit. Hobéon zorgt ervoor dat alle partijen in deze keten gestructureerd en optimaal met elkaar samenwerken. 

Lees verder

Organisatieontwikkeling en kwaliteitscultuur

Organisaties zijn altijd in beweging. Ze veranderen continu en elke organisatieverandering brengt nieuwe vragen met zich mee. Dit geldt zeker ook voor onderwijsorganisaties. Kwaliteitsontwikkeling is in het onderwijs belangrijker dan ooit. 

Lees verder

Programma- en projectmanagement

Ondersteuning nodig bij het concretiseren van uw strategie, nadere vormgeving van een vernieuwingstraject, het uitvoeren van een analyse op de voortgang van een traject en/of advies welke mogelijke stappen te zetten om voortgang te realiseren op basis van de (bij)gestelde projectdoelstellingen? Wij helpen u graag deze complexe transities vorm te geven en te coördineren.

Lees verder

Governance en intern toezicht

Als instelling opereert u nooit alleen, maar altijd in een (boven)bestuurlijk netwerk. Hobéon heeft ruime kennis en ervaring in het adviseren en beoordelen van (de kwaliteit van) bestuur en toezicht.

Lees verder

Juridisch onderwijsadvies

Van basisonderwijs tot universiteit, betekenis en naleving (compliance) van wettelijke regels roepen veel vragen op. Hobéon kan u adviseren en wij ontwikkelden bovendien verschillende instrumenten om uw organisatie op wettelijke eisen te toetsen.

Lees verder

Flexibilisering en leeruitkomsten

Opleidingen moeten flexibel kunnen meebewegen met ontwikkelingen die het traditionele onderwijsparadigma transformeren. Zo ook waar het draait om het werken met leeruitkomsten om beter te voldoen aan de behoeften en wensen van de moderne student en de snel veranderende maatschappij. 

Lees verder