Vrouwe Justitia

Juridisch onderwijsadvies

Aan welke wettelijke eisen moet de examencommissie of onderwijs- en examenregeling van uw opleiding of instelling voldoen? Welke regels zijn van belang binnen samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld bij passend onderwijs? Of breder: welke regels zijn eigenlijk op mijn instelling van toepassing?

Van basisonderwijs tot universiteit, betekenis en naleving (compliance) van wettelijke regels roepen veel vragen op. Hobéon kan u adviseren en wij ontwikkelden bovendien verschillende instrumenten om uw organisatie op wettelijke eisen te toetsen.