Vergaderzaal Hobéon

Daar waar Hobéon de kwaliteit van anderen beoordeelt, is het ook belangrijk dat Hobéon zelf op kwaliteit wordt beoordeeld

Kwaliteitszorg

Ons eigen kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd op basis van de norm ISO 9001:2015. Hobéon is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Organisatieadvies van Lloyd's Register Quality Assurance en lid van de Raad voor Organisatie Adviesbureaus (ROA). Daarnaast zijn wij aangesloten bij de European Association for Quality in Higher Education (ENQA) als affiliate-lid. Een groot aantal Hobéon-adviseurs is Lloyd's getraind IRCA lead auditor. (IRCA, the International Register of Certified Auditors.)

Hobéon werkt aan de professionalisering van zijn adviseurs. Hobéon is benoemd tot Accredited Consulting Practice (ACP). Een extra stimulans voor ons en onze adviseurs om ons te blijven ontwikkelen en van waarde te zijn voor onze klanten.

Hobéon SKO is voor het certificatieschema Niet-Destructief Onderzoekers geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) volgens de ISO/IEC-17024:2012 norm voor persoonscertificering en voor Archeologie volgens de ISO/IEC-17065:2012 norm voor producten, processen en diensten. Voor een aantal schema's heeft Hobéon SKO een aanwijzing van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kwaliteitshandboek van Hobéon kunt u via de volgende link raadplegen: Kwaliteitshandboek - versie september 2020