Functionarissen in assessment

Governance en intern toezicht

Van basisonderwijs tot universiteit, als instelling opereert u nooit alleen, maar altijd in een (boven)bestuurlijk netwerk. Maar wie heeft nu welke (eind)verantwoordelijkheden? Hoe is het intern toezicht geregeld? Hoe beoordelen we de (bestuurlijke) effectiviteit van dergelijke samenwerkingen? Een kritische zelfreflectie van het bestuur, het interne toezicht en de onderlinge samenwerking is een must.

Wilt u meer informatie over ons aanbod op het gebied van Governance & intern toezicht? Neem dan contact op met Pieter Huisman.

Hobéon heeft ruime kennis en ervaring in het adviseren en beoordelen van (de kwaliteit van) bestuur en toezicht.