Nieuws

Hobéon, Huis van het Onderwijs

Bij Hobéon hebben we de afgelopen tijd niet stil gezeten. We hebben een aantal nieuwe collega’s kunnen verwelkomen, we mogen de opleidingsbeoordelingen in een WO-cluster Rechtsgeleerdheid gaan organiseren en we zijn gestart met een gedegen oriëntatie in het primair en voortgezet onderwijs en voeren gesprekken met een flinke groep bestuurders en toezichthouders. Met deze activiteiten geven we invulling aan onze strategische doelen en bouwen we aan Hobéon als het Huis van het Onderwijs.

Ook het onderwijs staat nooit stil. De dagelijkse gang van zaken om vacatures vervuld en roosters rond te krijgen, vergt veel tijd en energie van instellingen. Tegelijkertijd worden er alom plannen gemaakt om nieuwe opleidingen of varianten te ontwikkelen, om regionaal zowel met andere onderwijsaanbieders in de keten alsook met werkgevers te gaan samenwerken of om meer leerlingen/studenten te trekken, dan wel juist een te grote instroom te beperken.

Al deze activiteiten leiden ook tot onvermoede vraagstukken waarvoor niet altijd de juiste kennis of capaciteit aanwezig is. Hobéon kan die kennis vrijwel altijd bieden, of het nu gaat om onderwijskundig inhoudelijke vraagstukken, organisatie-issues, het trainen van teams, examen- en opleidingscommissies of meer abstracte en juridische (internationale) governance-zaken. Ook het uitvoeren van midterms in het kader van instellingsaccreditatie of arbeids- en studentenmarktonderzoeken ten behoeve van macrodoelmatigheids-aanvragen behoren standaard tot onze dienstverlening. Hobéon staat voor u klaar en denkt verder!

Wij wensen al onze oude en nieuwe klanten een inspirerend en succesvol (hoge)school- en academisch jaar 2022-2023. 

Namens alle collega’s, 
Willem van Raaijen
Directeur