Artikel

Versterk uw bekostigingsaanvraag met een vacatureonderzoek

Wilt u een nieuwe opleiding bekostigd krijgen? Dan moet uw hoger onderwijsinstelling voldoen aan de aangescherpte beleidsregel macrodoelmatigheid, die sinds 2023 van kracht is. Met de inwerkingtreding van deze regel vereist een aanvraag bij de CDHO een nog sterkere kwantitatieve onderbouwing van de arbeidsmarktpotentie van de nieuwe opleiding. Sinds 2023 beschikken wij over een databron met actuele vacaturegegevens die ons in staat stelt om naast marktonderzoek ook vacatureonderzoek uit te kunnen voeren om uw macrodoelmatigheidsaanvraag nog beter te kunnen onderbouwen.  

Wat is het? 

Het vacatureonderzoek van Hobéon biedt een waardevolle aanvulling op bestaande marktonderzoeksmethodes. Het richt zich specifiek op het versterken van de kwantitatieve arbeidsmarktonderbouwing van macrodoelmatigheidsaanvragen. Naast deze kwantitatieve onderbouwing biedt het onderzoek ook kwalitatieve inzichten. Dit omvat onder andere het identificeren van werkgeverseisen voor starters en het ontwikkelen van nieuwe arbeidsmarktcontacten voor de instelling. 

Hoe werkt het? 

Onze vacatureonderzoeksdienst analyseert en interpreteert gegevens van Jobfeed by Textkernel om diepgaand inzicht te verschaffen in de huidige arbeidsmarktbehoeften. Jobfeed by Textkernel is een betrouwbare databron die onder andere wordt gebruikt door het CBS. Wij maken gebruik van het opleidingsprofiel en indicaties van andere onderdelen van ons onderzoek (bijvoorbeeld sleutelfiguren in het werkveld) om de vacatures te doorzoeken en te bepalen of ze relevant zijn voor potentiële afstudeerders. Zo geven we inzicht in de hoeveelheid openstaande vacatures. 

Hobéon's vacatureonderzoeksdienst is ontwikkeld om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het versterken van hun aanvragen voor macrodoelmatigheid, met extra nadruk op de sterkere kwantitatieve onderbouwing die nu vereist is. Benieuwd hoe wij uw instelling kunnen helpen bij het realiseren van een succesvolle bekostigingsaanvraag? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Phineas Shapiro.