Artikel

Ondersteuning bij ontwikkeling Master Societal Transitions van de Erasmus Universiteit

Hobéon ondersteunt hogescholen en universiteiten bij de ontwikkeling en aanvraag van nieuwe opleidingen, denk aan Associate degree-, bachelor- en masteropleidingen. Bij het opstellen van de aanvraag voor een nieuwe opleiding, de zogenaamde ‘Macrodoelmatigheidsaanvraag’ komt veel kijken. Wij ondersteunden de Erasmus Universiteit Rotterdam bij de bekostigingsaanvraag voor de nieuw te starten opleiding Master Societal Transitions.

In 2022 mochten wij het Design Impact Transition platform van de Erasmus Universiteit ondersteunen in het proces om bekostiging te realiseren voor de nieuw te starten Master Societal Transitions. Om voor bekostiging in aanmerking te komen moet een opleiding zowel een positief advies krijgen van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) alsmede een positief advies van de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Samen met collega Inge van der Hoorn was Roel van Krieken vanuit Hobéon als adviseur betrokken bij deze adviesopdracht. Roel: ''Het is onwijs gaaf om samen met opleidingen zo’n proces te mogen doorlopen. Helemaal in het geval van de Master Societal Transitions, waarbij de maatschappelijke en wetenschappelijke noodzaak voor de nieuwe opleiding groot is. Het is heel mooi te zien dat dit uiteindelijk ook door de CDHO bevestigd is met een positief advies. We hebben het team geholpen om het onderwijsconcept verder uit te denken en te toetsen aan de behoefte van de arbeidsmarkt en de maatschappij. Voor de behoeftetoets gebruiken we een mooie mix aan kwantitatieve en kwalitatieve methodes. Bijvoorbeeld het interviewen van sleutelfiguren zoals de directeur van het Europees Milieuagentschap. Daarnaast spraken we ook met partijen zoals Natuur & Milieu, Triodos Investment en Alliander. Deze gesprekken zijn belangrijk om een diepgaand beeld te krijgen van de kennis en vaardigheden waarover afgestudeerden van de Master Societal Transitions in de ogen van het werkveld zouden moeten beschikken. Ik vind dit soort gesprekken interessant en leuk om te voeren. Ik leer er iedere keer ook zelf weer veel van.”

Ik vond het extreem nuttig om als team met elkaar te zitten, een overzicht te krijgen van het proces en het kader. Het oefenen van het gesprek met het managementteam heeft me het
vertrouwen gegeven dat we er klaar voor zijn.’’

Derk Loorbach, directeur van DRIFT en hoogleraar sociaal-economische transities aan Erasmus School for Social and Behavioural Sciences (ESSB)

Voorbereiding op de Toets Nieuwe Opleiding

Na het positieve besluit van de CDHO moest er vervolgens een panel van de NVAO langskomen om de opleiding te onderwerpen aan een Toets Nieuwe Opleiding (TNO). De Erasmus Universiteit vroeg Hobéon om ook in de voorbereiding op deze toets een rol te spelen. Omdat in de Master Societal Transitions een inter- en transdisciplinaire benadering wordt gehanteerd, zijn ook de docenten afkomstig uit verschillende disciplines en faculteiten. De vraag aan Hobéon was dan ook om het opleidingsteam, dat nog niet in alle opzichten een team was, in gezamenlijkheid voor te bereiden op de TNO.

Roel: “Onze training richtte zich erop om het opleidingsteam, van management tot docenten tot examen- en opleidingscommissieleden, met elkaar te verbinden en voor te bereiden op de TNO. We zijn gestart met een uitleg over het beoordelingskader en een toelichting op het visitatieproces. Daarna zijn we visitatiegesprekken gaan oefenen. Het doel van oefengesprekken is meerledig. Allereerst geeft het de betrokkenen een idee van wat zij kunnen verwachten tijdens de visitatie. Tijdens de oefengesprekken hoor je soms gewoon de kwartjes vallen. ‘Oh, is dat waar een panel naar op zoek is?’ Of: ‘Daar moet ik me echt nog beter in verdiepen, want het antwoord op die vraag had ik niet paraat.’ En daarnaast geven de oefengesprekken mij als adviseur een goed beeld van waar nog eventuele risico’s zitten. Na de training hebben we met onze opdrachtgever de dag geëvalueerd en onze observaties gedeeld. Mogelijke risico’s spraken we uit. Opvolgend hebben we een online opvolgsessie georganiseerd met de deelnemers van de training om de laatste puntjes op de i te zetten.”

De Toets Nieuwe Opleiding vond plaats op 30 september 2022. Roel: “Het was mooi om te horen dat de visitatiecommissie zo positief was over de opleiding. Ik ben blij en trots dat we een bijdrage hebben mogen leveren aan de totstandkoming van deze mooie masteropleiding.”

 

Dit artikel is afkomstig uit het Hobéon Jubileum Magazine, oktober 2023.