Nieuws

Trainingen voor aanpak (seksueel) overschrijdend gedrag

Op woensdag 24 januari 2024 kwam het bericht naar buiten dat er steviger moet worden ingezet op de aanpak van seksueel wangedrag in het hoger onderwijs. Mariëtte Hamer, regeringscommissaris voor seksueel grensover- schrijdend gedrag en seksueel geweld, ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor hogescholen en universiteiten. 

Mariëtte Hamer roept hogescholen en universiteiten op om teams in te richten die zich gaan bezighouden met sociale veiligheid. Daarnaast vindt zij het belangrijk dat studenten, docenten en medewerkers met elkaar praten over grensoverschrijdend gedrag.

Wij bieden trainingen aan die specifiek insteken op deze problematiek, in alle onderwijssectoren, zowel in het hoger onderwijs, alsook in het primair- en voortgezet onderwijs.

Voor veel professionals is grensoverschrijdend gedrag een lastig thema, toch krijgt vrijwel iedereen er mee te maken. Of je nu maatschappelijk werker of docent bent, mensen kunnen over de schreef gaan. En dan? Hoe ga je daarmee om? 

In samenwerking met Movisie bieden wij trainingen aan die bijdragen aan de maatschappelijke cultuurverandering die nodig is om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Deze trainingen, waarnaar wordt verwezen in het Impact overzicht van Mariëtte Hamer richten zich op het signaleren, duiden en bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag. Tijdens de training staat een methodiek centraal die bewustwording creëert over het belang van criteria als wederzijdse toestemming, vrijwilligheid,  gelijkwaardigheid. Groot voordeel van deze methodiek is dat hiermee op de werkvloer een gemeenschappelijke taal ontstaat. 
De methodiek kent een continuüm van helemaal Oke-gedrag via licht grensoverschrijdend relationeel- naar ernstig tot zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Training en advies op maat voor uw organisatie

De trainingen die wij aanbieden (Relatiewijs! en Vlaggensysteem) zijn op maat in te richten naar de specifieke behoeften van uw onderwijsinstelling of organisatie. Daarnaast kunnen wij u begeleiden en adviseren bij het opstellen van een risicoanalyse sociale veiligheid. Onze trainer Marcel Vroomen is gespecialiseerd in geweld in afhankelijkheidsrelaties. Hij zet zijn uitgebreide kennis en ervaring en zijn enthousiasme graag in om cultuurverandering binnen (onderwijs)organisaties te bewerkstelligen. Hij wijst, evenals Mariëtte Hamer, op het belang van betrokkenheid van bestuurders en toezichthouders bij dit onderwerp. 

Marcel Vroomen: 


Dezelfde taal (leren) spreken binnen de organisatie, helpt preventief om vervolgens niet in paniek te raken wanneer een incident op het gebied van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Het is immers geen kwestie van of maar van wanneer het incident plaatsvindt. 

Eendaagse training RelatieWijs!

In een basistraining van een dag Relatiewijs! die Movisie ontwikkelde, leert u gedrag te duiden, te beoordelen en leert u vervolgens hoe te handelen. Professionals die deelnamen aan deze training zijn vooral verheugd over het feit dat er door deze methodiek toe te passen een gemeenschappelijkheid ontstaat, voorbij het eigen waarden- en normenkader. Hierdoor ontstaat binnen het team eerder consensus!

Train de Trainer RelatieWijs!

Na het volgen van de basistraining RelatieWijs! biedt Hobéon een train-de-trainer RelatieWijs! aan. Na deelname aan de train-de-trainer word je gecertificeerd RelatieWijs!-trainer en ben je gerechtigd om de basistraining Relatiewijs zelf te verzorgen.

Het Vlaggensysteem

Naast bovenstaande trainingen verzorgen wij ook de training Vlaggensysteem, een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren (tot achttien jaar) te duiden en er adequaat op te reageren. Deze training is bestemd voor opvoeders, GGD medewerkers, Veilig Thuis medewerkers, preventiewerkers (jeugdzorg, jeugdbescherming), docenten en leerkrachten (vertrouwenspersonen en IB’ers), jongerenwerkers, hulpverleners, opsporingsambtenaren en jeugdadvocaten.

Een actueel trainingsaanbod vindt u op ons opleidingsportaal.  
RelatieWijs! en het Vlaggensysteem zijn een beschermde methodes. Het Vlaggensysteem is in 2021 opnieuw erkend als Goed Onderbouwd door de Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en Veiligheid.


Marcel Vroomen is opgeleid als mediator, teamcoach en communicatietrainer. Hij begeleidt professionals bij verschillende organisaties (Gemeenten, Maatschappelijke (zorg) instellingen, Universiteiten, Politie, Accountantsorganisaties), in binnen- en buitenland, op het gebied van effectieve(re) communicatie & leiderschap (persoonlijke effectiviteit, onderhandelen, conflictmanagement & verhoor/interviewtechnieken). Voor een aantal hogescholen heeft hij docententeams opgeleid als trainer vlaggensysteem.   

Meer informatie?

Bent u benieuwd hoe wij u kunnen helpen om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen uw organisatie bespreekbaar te maken en aan te pakken?  Wenst u meer informatie over trainingen op maat of de risicoanalyse sociale veiligheid. Neemt u dan gerust contact met ons op.