Artikel

Grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken met het Vlaggensysteem

Er is de laatste tijd veel te doen over grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdingen lijken aan de orde van de dag en beginnen al jong. Wilt u handvatten om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken en er pedagogisch adequaat op te reageren? De methodiek van het Vlaggensysteem van Hobéon en Movisie biedt u hulp.

Grensoverschrijdingen beginnen al jong

In het nieuws ging het de afgelopen weken veel en vaak over grensoverschrijdend gedrag. Het nieuws over The Voice of Holland was niet te missen en op 1 februari kwam het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) met cijfers waaruit blijkt dat twee op de drie jonge vrouwen (tussen de 12 en 25 jaar) worden lastig gevallen op straat.

Grensoverschrijdingen lijken aan de orde van de dag en beginnen al jong. Zo zond NPO Radio 1 begin januari een reportage uit van Pointer (KRO-NCRV) over online shaming op basisscholen. Op een kwart van de scholen blijkt hiervan sprake te zijn, onder andere in de vorm van het maken en verspreiden van naaktfoto’s die zijn genomen tijdens het douchen na de gymles. Uit onderzoek van Pointer en DUO Onderwijsonderzoek & Advies naar deze problematiek blijkt dat docenten niet goed weten hoe zij hiermee om moeten gaan. 

Het Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jong volwassenen te duiden, te beoordelen en er pedagogisch adequaat op te reageren. De methodiek is waardevol voor iedereen; in het bijzonder voor (professionele) opvoeders, preventiewerkers, docenten, jongerenwerkers, hulpverleners, opsporingsambtenaren en jeugdadvocaten omdat voorbij de eigen waarden en normen objectieve(re) taal ontstaat die gespreksvoering vergemakkelijkt.

Zes criteria

De methodiek van het Vlaggensysteem helpt om te voorkomen dat de professional seksueel gedrag van jongeren beoordeelt vanuit zijn eigen emoties of verontwaardiging. Voor het objectief inschatten van gedrag wordt gebruik gemaakt van zes criteria: wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, passend bij de leeftijd, passend bij de context en met respect voor jezelf/een ander. Deze criteria bieden ondersteuning om het getoonde gedrag te duiden met gekleurde vlaggen, van gezond gedrag (groen) via lichtgrensoverschrijdend (geel) tot ernstig (rood) en zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag (zwart).

Werken met het Vlaggensysteem

Een belangrijk aspect van werken met het Vlaggensysteem is dat de deelnemers leren om eerst neutraal te benoemen wat ze zien, voor ze een duiding geven. In de Hobéon-trainingen worden verschillende tekeningen getoond aan de deelnemers van situaties die overeenkomen met situaties uit de praktijk waarin ze werken. Maar ook actuele  situaties passeren de revue. Een volwassen man stuurt seksueel getinte appjes en afbeeldingen naar een 17-jarige, deze appt terug. Een BN’er gebruikt zijn bekendheid om een seksuele relatie te forceren met een jong volwassene. Diegene gaat hier op in maar gaat over zijn/haar eigen grens. Hoe beoordeel je de situatie, is dan de vraag aan de deelnemers. Deelnemers krijgen de ruimte hun aversie te ventileren en leren hierna objectief te kijken met behulp van de criteria en een normatieve lijst waarin gedragingen staan die passen bij de leeftijdsfase en seksuele ontwikkeling.

Training en certificering

Hobéon werkt sinds januari 2021 met Movisie samen op het gebied van het Vlaggensysteem en is verantwoordelijk voor het trainen van de trainers van de Vlaggensysteem-methodiek, voor de certificering van trainers en voor het afgeven van bedrijfslicenties. Om de Train-de-trainer ‘Werken met het Vlaggensysteem’ te kunnen volgen, dient u eerst een gecertificeerde Basistraining ‘Werken met het Vlaggensysteem’ succesvol af te ronden. Getrainde professionals die de Basistraining ‘Werken met het Vlaggensysteem’ aanbieden zijn terug te vinden op www.vlaggensysteem.nl. Op het Hobéon opleidingsportaal (zie Opleidingen (opleidingsportaal.nl)) vindt u het meest actuele overzicht van het trainingsaanbod van Hobéon.