kwaliteitscultuur

Organisatieontwikkeling en kwaliteitscultuur

Kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs is belangrijker dan ooit. Echter, de levering van kwaliteit vraagt om een bepaalde organisatiecultuur. Mensen maken tenslotte het verschil. Hobéon biedt verschillende methoden om de kwaliteit van uw organisatie hoog te houden.

Kwaliteitscultuur

Mensen zijn uw belangrijkste bedrijfskapitaal en de aanjagers voor ontwikkeling en waardecreatie. Uw kwaliteitscultuur valt vaak af te lezen aan de professionele ontwikkeling van medewerkers, zoals managers, docenten en ondersteuners. Wilt u een diagnose van de kwaliteitscultuur binnen uw organisatie, afdeling of opleiding? Hobéon maakt in korte tijd een scan met slechts een beperkte inbreng mogelijk. Met de daaruit volgende een analyse ziet u in één oogopslag aan welke knoppen u kunt draaien om uw organisatie verder te optimaliseren. Vraag onze scan kwaliteitscultuur aan via heleen.hanssens@hobeon.com

Governance en kwaliteitscultuur

U kunt alles nog zo goed vastleggen in werkwijzen, afspraken en regelingen, het functioneren van een organisatie valt of staat met de kwaliteitscultuur. Is er sprake van continue verbetering van het onderwijs en maakt uw instelling deel uit van een lerende gemeenschap? De betrokkenheid van docenten, ouders, scholieren en regionale belanghebbenden is daarbij belangrijk. Het is goed als zij actief en kritisch meepraten over het onderwijs. De uitdaging is deze dialoog te verbinden met uw doelen en ambities en de regelingen van bijvoorbeeld de Inspectie. Hobéon kan u hierbij ondersteunen. We stellen op maat een (gespreks)kader op voor de ontwikkeling van een kwaliteitscultuur binnen uw instelling en opleidingen.

Het docentteam heeft de gemeenschappelijke terugkoppeling van het auditteam zeer gewaardeerd.

De heer dr. ing. J. van Moolenbroek, directeur Waterings Veld College,
Den Haag | Lees testimonial

Kwaliteitsaudits

Een kwaliteitsaudit is effectief en makkelijk in te zetten. Dit maatwerkinstrument heeft als doel de onderwijspraktijk van een school of specifiek team in het voortgezet- of beroepsonderwijs te beoordelen en te verbeteren. Een audit kan ook onderdeel zijn van de PDCA-cyclus of een voorbereiding zijn op een inspectiebezoek. De kwaliteitsaudit helpt de school eigen 'blinde vlekken' te ontdekken en te corrigeren.

De kwaliteitsaudit biedt concrete aanknopingspunten voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de samenwerking in een docententeam.

De heer drs. ing. R. Oranje, directeur Zuid-West College,  Den Haag

Strategieontwikkeling

Waar staat uw onderwijsinstelling nu en waar wilt u naartoe? Hobéon ondersteunt u bij het ontwikkelen van een organisatievisie en het ontwerpen en implementeren van strategische keuzes. Ter voorbereiding kunt u een omgevingsanalyse, reflectieve scan of risicoanalyse uitvoeren of een instellingsportret laten opstellen. U ziet dan direct waar u staat en welke kansen en risico's er zijn.