Testimonials kwaliteitsaudits

 

Zuid-West College, Den Haag
Dhr. drs. ing. R. Oranje
Directeur

De kwaliteitsaudit biedt concrete aanknopingspunten voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de samenwerking in een docententeam

 ''Bij Zuid-West College (school met mavo, havo onderbouw) voerde Hobéon een kwaliteitsaudit uit bij de afdeling vmbo. Op de auditdag observeerde het auditteam van Hobéon diverse lessen en voerde het gesprekken met docenten, zorgcoördinator, leerlingen, examensecretarissen en met de MR van de school. De lesbezoeken dragen bij aan de verdere professionalisering van mijn docenten. Mijn medewerkers hebben de auditgesprekken als prettig, inhoudelijk stevig en ontwikkelingsgericht ervaren. De terugkoppeling aan het voltallig docententeam ervaar ik als een zeer sterk punt in het auditprogramma. Op basis van de heldere auditrapportage heb ik diverse verbetermaatregelen getroffen en opgenomen in mijn kwaliteitscyclus. Mijn pdca-cyclus is door de kwaliteitsaudit van Hobéon versterkt.

Als je behoefte hebt aan concrete aanknopingspunten voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de samenwerking in een docententeam, raad ik een kwaliteitsaudit van Hobéon zeker aan.''

Waterings veld College, Den Haag
Dhr. dr. ing. J. van Moolenbroek
Directeur 

 

Mijn docenten vonden de lesobservaties nuttig en leerzaam en de uitkomsten versterkten het teamgevoel

 

Bij Waterings veld College (school met mavo, havo envwo) voerde Hobéon een kwaliteitsaudit uit bij de afdeling vwo. Op de auditdag woonde het auditteam van Hobéon diverse lessen bij, voerde het gesprekken met docenten, zorgcoördinator, leerlingen en ouders. Mijn docenten vonden de lesobservaties nuttig en leerzaam en de uitkomsten versterkten het teamgevoel.

De medewerkers hebben de auditgesprekken als prettig, inhoudelijk stevig en ontwikkelingsgericht ervaren. Het docentteam heeft de gemeenschappelijke terugkoppeling van het auditteam zeer gewaardeerd. Ik zie dit ook als sterk punt in het auditprogramma. Op basis van de heldere auditrapportage heb ik diverse verbetermaatregelen getroffen en opgenomen in mijn kwaliteitscyclus. 

Als je de kwaliteit van het onderwijs en het teamgericht werken wilt versterken, raad ik een kwaliteitsaudit van Hobéon zeker aan.''