Deskundig, betrokken en kwaliteitsgericht

Betrokken, deskundig en kwaliteitsgericht

Primair en voortgezet onderwijs

Heeft u zicht op de onderwijskwaliteit van uw school? Hoe kunnen we deze kwaliteit duurzaam verbeteren en risico’s op tijd signaleren? Hobéon werkt samen met scholen en besturen om de kwaliteitszorg verder te versterken. Maak kennis met ons aanbod en maak een afspraak met één van onze adviseurs.

Trainingen

Hobéon heeft jarenlange ervaring met kwaliteitszorg en wetgeving voor (onderwijs)instellingen. Met behulp van onze trainingen en masterclasses haalt u die kennis ook in huis. De trainingen zijn volledig op maat en modulair op te bouwen. Onze adviseurs verzorgen trainingen binnen het po, vo, mbo, hbo en wo en zijn experts binnen hun vakgebied. Centraal staat de praktische koppeling van kennis, inhoud en vaardigheden.

Advies

(Onderwijs)instellingen en bedrijven moeten en willen zich continu ontwikkelen. De kennis en kwaliteit van de eigen medewerkers bepalen de interne kracht van een organisatie. Hobéon heeft de kennis en ervaring om die kracht helemaal tot zijn recht te laten komen. Wij maken 'dode hoeken' in de organisatie zichtbaar en bieden doelgerichte ondersteuning bij veranderprocessen. Met andere woorden: Hobéon denkt mee, ontzorgt en kijkt verder.

Persoonscertificering

Persoonscertificering maakt inzichtelijk of een persoon vakbekwaam is voor het kunnen uitvoeren van een bepaald beroep, conform daarvoor geldende en door de branche vastgestelde criteria. In het onderwijs voeren wij o.a. bekwaamheidstoetsen uit voor schoolleiders in het primair onderwijs, auditoren in het onderwijs en voor functionarissen in assessments.

Certificering

Hobéon ontwikkelt erkenningsregelingen en beoordelingskaders en beoordeelt en certificeert bedrijven, instellingen, branches en dienstverlenende organisaties, maar ook individuen. Daarnaast voert Hobéon tevens beoordelingen uit op basis van door brancheorganisaties opgestelde beoordelingskaders.

Certificeren schoolleidersopleidingen en assessmentbureaus schoolleider PO