gang in schoolgebouw

Schoolleiders Primair onderwijs

Wilt u zich als schoolleider in het primair onderwijs inschrijven in het Schoolleidersregister PO? Dan bent u vanaf 1 januari 2018 verplicht te voldoen aan de basiskwalificaties voor schoolleiders. De kwalificaties toont u aan via Individuele Diplomawaardering. Het certificaat van Hobéon wordt erkend door het Schoolleidersregister PO en kwalificeert u voor opname in het register.

Informatie aanvragen
 

Omschrijving

Schoolleiders in het primair onderwijs die een leidinggevende rol hebben en vallen onder de cao primair onderwijs moeten zich volgens de afspraken in het schoolleidersregister (SPRO) registreren als Registerdirecteur onderwijs (RDO). Met een basisregistratie tonen zij aan dat zij beschikken over de basiskwalificaties uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs.

Heeft u (meerdere) opleidingen gevolgd die niet in het register zijn opgenomen, maar die samen wel laten zien dat u aan de basiskwalificaties voldoet? Dan kunt u uw diploma’s door Hobéon laten waarderen via het traject Individuele Diploma Waardering (IDW). 

Het Schoolleidersregister PO opende deze mogelijkheid met een specifieke doelgroep in gedachten. Het gaat om leidinggevenden, die in het verleden veel opleidingen en cursussen hebben gevolgd, die niet direct leiden tot toelating tot het register, zoals een opleiding pedagogiek, onderwijskunde, een training leidinggeven, een cursus coaching. Echter, de diploma’s en certificaten van deze leidinggevenden dekken tezamen mogelijk wel de leiderschapspraktijken uit de beroepsstandaard af. Ook zij-instromers zoals leidinggevende buiten het onderwijs kunnen hun relevante diploma’s en certificaten op andere vakgebieden inbrengen, mits deze passen in de leiderschapspraktijken. 
 

Portfoliodossier

Bij Individuele Diploma Waardering stelt u een dossier samen van de opleidingen die u volgde en die toezien op de vijf leiderschapspraktijken en uw persoonlijke leiderschap. U geeft daarbij per leiderschapspraktijk aan welke van de door u gevolgde opleiding(en) en cursussen aansluiten bij de beroepsstandaard. U onderbouwt vervolgens uitgebreid en duidelijk dat en hoe de gevolgde opleiding(en) ervoor hebben gezorgd dat u over de betreffende leiderschapspraktijk beschikt en noemt daarbij relevante voorbeelden uit de inhoud van de opleiding(en). Aan de hand van het toetsingskader (de beroepsstandaard) beoordeelt Hobéon het aangeleverde materiaal en bepaalt of het dossier compleet en beoordeelbaar is. Vervolgens vindt er een criterium gericht interview met twee beoordelaars plaats gericht op toetsing van de validiteit van het dossier. Bij een positief oordeel ontvangt u een certificaat dat u kunt aanbieden aan het Schoolleidersregister PO om daarmee opgenomen te worden. 

Kandidaten dienen anderhalf tot twee jaar schoolleiderservaring te hebben alvorens zij zich kunnen aanmelden, dit met het oog op het kunnen aantonen van leiderschapskwaliteiten in het onderwijs en visie op onderwijs.

 

Chiquita Relyveld, Directeur PI-school De Pionier

Het IDW-gesprek verliep prettig en werd gevoerd met twee medewerkers met duidelijk kennis van zaken. 

Tarieven

Met informatief en ordentelijk aangeleverd materiaal bedragen de kosten voor het uitvoeren van de individuele diplomawaardering € 1.870,- exclusief btw. Inbegrepen in dit bedrag is informatievoorziening en coaching bij de samenstelling van het dossier. Ingeval van een negatieve uitkomst is herkansing mogelijk.

Aanmelden

U kunt zich vrijblijvend aanmelden bij Hobéon via het digitale contactformulier. Vervolgens nemen wij (telefonisch of per e-mail) contact met u op. We stellen dan vast of het voor u zinvol en haalbaar is om een positief certificeringsbesluit te krijgen via Individuele Diplomawaardering.

Aanmelden

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met Mirjam Dijkman via: 

T: (070) 30 66 800 
E: idw@hobeon.com

Hobéon kent zorgvuldige en inhoudelijke procedures voor de beoordeling van uw informatiedossier en heeft ruime ervaring in de onderwijssector.