Overleg (Shvets Productions via Pexels)

TRAINING

Deskundige toetsbekwaamheid voortgezet onderwijs

De training ‘Deskundige toetsbekwaamheid voortgezet onderwijs’ is een competentiegerichte en op maat gemaakte training voor leraren in het voortgezet onderwijs die hun toetsdeskundigheid willen ontwikkelen van startbekwaam naar deskundig.

Doel training 

Het doel van de training is het krijgen van overzicht over het gehele toetsproces enerzijds en het kunnen construeren van toetsinstrumenten en het analyseren van de resultaten anderzijds. Er wordt naar de toetsing gekeken vanuit de visie van een school, de wettelijke kaders en de kwaliteitsrichtlijnen.

De training bestaat uit vier dagdelen (twee dagen) en onze experts besteden onder andere aandacht aan: 

  • Visie op toetsing en toetsbeleid
  • Toetsvormen en -processen
  • Leeruitkomsten construeren
  • Toetsinstrumenten vormgeven
  • Toetskwaliteit

Voor wie 

Leraren die de lerarenopleiding hebben afgerond zijn doorgaans ‘Startbekwaam’ conform het competentieprofiel Toetsdeskundig Docent. Deze training is bedoeld voor leraren die hun expertise naar een hoger niveau willen trekken, namelijk van ‘Startbekwaam’ naar ‘Deskundig’.

Deze training is op basis van open inschrijving. Dit brengt als voordeel met zich mee dat u met andere deelnemers van gedachten kunt wisselen, inspiratie kunt opdoen en een kijkje in de keuken krijgt bij hoe andere scholen hun toetsing organiseren en de kwaliteit ervan waarborgen.

De experts

De training wordt altijd verzorgd door twee van onze zeer ervaren adviseurs en toetsdeskundigen. Onder andere onze adviseurs Heleen Hanssens, Bas Reijken en Roel van Krieken verzorgen één of meerdere dagdelen van deze training. 

Casussen uit de praktijk

In de training gebruiken we realistische voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers. Gedurende de training wordt met casussen gewerkt. De casusdocumentatie wordt u voorafgaand aan de training toegezonden. We maken gebruik van het boek 'Toetsrevolutie, naar een feedbackgerichte cultuur in het voorgezet onderwijs' (Sluijsmans en Kneyber, 2016). Dit boek ontvangt u voorafgaand aan de training. 

De casussen lopen als een rode draad door de training en gebruikt u bij het oefenen van de toetsvaardigheden. Uiteraard komen ook andere voorbeelden aan de orde. Ter voorbereiding op beide trainingsdagen ontvangt u enkele huiswerkopdrachten. Voor de voorbereiding moet u uitgaan van een tijdsinvestering van ongeveer vier uur per trainingsdag.

Kosten

De investering voor deelname aan deze tweedaagse training bedraagt € 899,- per persoon. Dit is inclusief trainingsmateriaal (casusmateriaal en boek), koffie/thee en een gezamenlijke lunch. Deze training is uitgezonderd van BTW. 

Data trainingen

Hebt u vragen over de training mail dan met communicatie@hobeon.com

InCompany

Deze training kunnen wij ook InCompany organiseren, desgewenst met maatvoering op specifieke vragen of casussen.