training examencommissies

TRAINING

Examencommissies in het voortgezet onderwijs

Met deze training brengen wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in onderwijs, beleid en wetgeving die impact hebben op het werk van examencommissies. In deze basistraining besteden we tevens aandacht aan de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie en het cyclisch handelen (PDCA-denken), o.a. door het opstellen van een goede jaarcyclus. 

Resultaat training 

Na deelname aan de training:

  • bent u op de hoogte van actuele en relevante ontwikkelingen in onderwijs, beleid en wetgeving;
  • heeft u inzicht in de wettelijke kaders om in de praktijk adequaat invulling te geven aan de uitvoering van de wettelijke taken van de examencommissie;
  • kent u de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie;
  • weet u hoe u cyclisch kunt handelen aan de hand van het model van Plan, Do, Check, Act (PDCA);
  • heeft u handvatten voor het opstellen van een jaarplan, het uitvoeren van de verplichte jaarlijkse evaluatie van de kwaliteit van de schoolexamens en het uitbrengen van verbetervoorstellen t.a.v. de toetskwaliteit.

Voor wie 

De training is bedoeld voor schoolleiders en leden van examencommissies in het voortgezet onderwijs.

De experts

Onder andere onze adviseurs Olga de Bas, Heleen Hanssens en Mariska Krijgsman treden op als trainer. Zij beschikken over ruime ervaring met het trainen van examencommissies.

Kosten

De investering voor deelname aan de training bedraagt € 749,- per persoon. Dit is inclusief trainingsmateriaal, koffie/thee en een gezamenlijke lunch, en exclusief BTW.

Mogelijkheden

De training wordt zowel via open inschrijving als InCompany aangeboden. Kiest u voor een InCompany training dan leveren wij maatwerk. In de training gebruiken we realistische voorbeelden uit de praktijk van de betrokken school/scholen. Casuïstiek loopt als een rode draad door de maatwerktraining en wordt gebruikt bij de verwerkingsopdrachten die onderdeel uitmaken van de training. Afhankelijk van de ervaring van de deelnemers en de wensen van de opdrachtgever duurt de training een of twee dagen. Benieuwd naar de mogelijkheden voor de InCompany training? Neem dan contact op met Olga de Bas.