Programmanagement

Programma- en projectmanagement

Wilt u ondersteuning bij het concretiseren van uw strategie, de vormgeving van een vernieuwingstraject, het uitvoeren van een analyse op de voortgang hiervan of advies over welke stappen te zetten om voortgang te realiseren op basis van de gestelde projectdoelstellingen? Wij helpen u graag in de vorm van programma- en of projectmanagement.

Leren en ontwikkelen centraal

Hobéon heeft ruime ervaring op het gebied van proces- en projectmanagement, kwaliteitsverbetering en veranderkunde in kennisintensieve organisaties. Wij zijn in staat om complexe transitieprojecten vorm te geven, te coördineren en daarbij het leren en ontwikkelen centraal te stellen. Dit kunnen wij vanuit de rol als Programmacoördinator, Projectleider Inhoudsdeskundige, Adviseur en/of Procesborger. Onze onafhankelijke positie maakt het in dergelijke trajecten mogelijk om verschillende belangen binnen een organisatie of programma scherp te krijgen en hier effectief op te anticiperen.

Scherpe analytische blik

In de rol van adviseur waardeert Hobéon het programma of project vanuit een breed perspectief op kwaliteit met een scherpe analytische blik. Dat leidt tot samenhangende adviezen gericht op zowel het systemische als het culturele binnen de betreffende context. Hiervoor maken wij gebruik van actuele veranderkundige- en onderwijskundige modellen waarin een kwaliteitscomponent is verankerd. Een voorbeeld is de rol van Programmacoördinator voor een onderwijsvernieuwings-proces in het beroepsonderwijs. Hobéon ondersteunt in dit voorbeeld diverse onderwijsinstellingen bij de (her)inrichting, uitvoering en borging van onderwijsinnovatieprocessen. Hierin is het streven om de positie van alle betrokkenen in het vernieuwingsproces en in de nieuwe onderwijsvorm te verstevigen en voortgang te realiseren. Het resultaat van dit traject is meer flexibel en toekomstbestendig onderwijs waarin de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de student naast elkaar staan.

Aanpak

Onze bijdrage in dit soort complexe projecten start in veel gevallen met een gedegen analyse van de situatie. De resultaten van deze analyse leiden tot een voorstel voor (her)inrichting van het project en de rol die Hobéon hierin kan spelen. Vervolgens worden er op basis de visie en uitgewerkte strategie een aantal doelen gesteld. De ervaringsgegevens die gedurende het traject worden opgehaald, bepalen de voortgang. In samenspraak met de opdrachtgever en alle betrokkenen bepalen we of we op de juiste weg zijn en of bijsturing noodzakelijk is. Een belangrijk ankerpunt van Hobéon is het borgen van bepaalde stappen in het proces, de (tussen)producten die zijn ontwikkeld en de systematische wijze waarop de kwaliteit van zowel het proces als de inhoud wordt gemonitord.