training examencommissies

TRAINING

Examencommissies in het hoger onderwijs

Wij brengen u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in onderwijs, beleid en wetgeving die impact hebben op het werk van examencommissies. De training is bedoeld om de juridische blik van examencommissies aan te scherpen, mede aan de hand van actuele jurisprudentie en casuïstiek(oefeningen).

Resultaat training 

Na deelname aan de training:

  • bent u op de hoogte van actuele en relevante ontwikkelingen in onderwijs, beleid en wetgeving;
  • heeft u inzicht in de wettelijke kaders om in de praktijk adequaat invulling te geven aan de uitvoering van de wettelijke taken;
  • is uw juridische blik weer op scherp gesteld.

    Jonathan Huisman, examencommissie CALO-Windesheim:

De trainers leveren expertise en maatwerk

 

Voor wie 

De training is bedoeld voor bestuurders, leden van examencommissies, leden van toetscommissies en ambtelijk secretarissen in het hoger onderwijs.

De experts

De training wordt verzorgd door mr. Pieter Huisman, senior adviseur bij Hobéon en tevens bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Tilburg University in samenwerking met adviseur Roel van Krieken MSc.

Maatwerk

In de training gebruiken we realistische voorbeelden uit de praktijk van de betrokken instelling en opleiding(en). Casusdocumentatie maakt onderdeel uit van de training. De casus loopt als een rode draad door de training en gebruikt u bij het oefenen van de auditvaardigheden. Uiteraard komen ook andere voorbeelden aan de orde. Afhankelijk van de ervaring van de deelnemers en de wensen van de opdrachtgever duurt de training een of twee dagen.

Kosten

De investering voor deelname aan de training bedraagt € 749,- per persoon. Dit is inclusief trainingsmateriaal, koffie/thee en een gezamenlijke lunch, en exclusief BTW.

Data trainingen

Data 2024 

 
24 september 2024Inschrijven
12 november 2024Inschrijven

Hebt u vragen over de training mail dan met communicatie@hobeon.com

InCompany

Deze training kunnen wij ook InCompany organiseren, desgewenst met maatvoering op specifieke vragen of casussen.