afstemming

MASTERCLASS | ONLINE

Toekomstbestendig examineren in het mbo

In augustus 2021 ging het nieuwe onderzoekskader ‘Toezicht op het middelbaar onderwijs’ van kracht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze. Maar wat betekent dit nieuwe onderzoekskader mbo voor de kwaliteit van examinering? Welke ontwikkeling is nodig voor de examencommissie? En hoe kun je de exameninstrumenten meer afstemmen op de huidige ontwikkelingen in het onderwijs? In een twee uur durende masterclass verkennen wij met u deze vragen.

We verkennen het onderzoekskader middelbaar beroepsonderwijs en de norm voor valide exameninstrumenten mbo flexibelere vormen van examinering. Ook bespreken we de huidige en toekomstige rol van de examencommissie en wat dit betekent voor de kwaliteit van examinering.

Voor wie 

Deze masterclass is interessant voor examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs.

De experts

drs. Heleen Hanssens - Senior adviseur
drs. Marvin Leerdam MPM, CMC - Senior adviseur

Kosten

De investering voor deelname aan de online minimasterclass is € 150,00 per persoon. (excl. BTW).

Hebt u vragen over de training mail dan met communicatie@hobeon.com

InCompany

Deze training kunnen wij ook InCompany organiseren, desgewenst met maatvoering op specifieke vragen of casussen.