afstemming

MASTERCLASS 

Masterclass Governance in het mbo

Er zijn grote verschillen tussen schoolorganisaties; schoolorganisaties met dezelfde studentenpopulatie realiseren verschillende uitkomsten. Dat komt door het bestuurlijk vermogen. Scholen en instellingen hebben een eigen profiel, kennen unieke normen en waarden en hebben hun eigen plek in het speelveld. Daarnaast zijn schoolorganisaties grote organisaties waarin gespreid leiderschap van toepassing is. Dit is een perspectief op leiderschap dat veronderstelt dat iedereen in de school kan leiden. 

Gespreid leiderschap ondersteunt ook actuele ontwikkelingen binnen het mbo zoals het effectief werken in teams (teams aan zet). Dat maakt het uitoefenen van intern toezicht tot een complexe opgave, dat verschillende deskundigheden en competenties vraagt, zowel individueel als collectief. Daarnaast zijn de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van de intern toezichthouder gegroeid. Dit betekent dat de intern toezichthouder meerdere rollen vervult met als gevolg een aanscherping van het competentieprofiel waarin rolvastheid en rolbewustheid de belangrijke competenties zijn. 
 

Doel

Deze masterclass geeft inzicht in de organisatie van gespreid leiderschap in (wettelijke) taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van onderwijsinstellingen. 

Inhoud

Het is niet eenvoudig om het ene moment vanuit strategisch partnerschap bij te dragen aan de ontwikkeling van een organisatie en het volgende moment op te treden als kritische toezichthouder. Ook is het lastig om, in dialoog met belanghebbenden, de balans te vinden tussen het dienen van het publieke belang enerzijds en van de instelling anderzijds wanneer dit belang niet samenvalt. Dat vraagt professionaliteit, rolbewustzijn en rolzuiverheid.

In deze masterclass leer je de vanuit verschillende perspectieven te kijken naar governance; naar de verschillende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vanuit een juridisch perspectief binnen de schoolorganisatie. Vervolgens breng je met behulp van een model het bestuurlijk vermogen van jouw schoolorganisatie in kaart. Dit doe je vanuit wettelijk perspectief, aangevuld met interne handreikingen en startend bij je eigen positie. Vanuit daar verkennen we de bredere regionale context van stakeholders en partners rondom de school en zoeken we naar mogelijkheden om effectiviteit van het bestuurlijk vermogen te versterken. 

Voor wie 

Deze masterclass is ontwikkeld voor functionarissen in een onderwijsorganisatie die meer kennis willen verwerven over het juridische kader waarbinnen zij werkzaam zijn en hoe hierbinnen te bewegen in de verschillende rollen die worden vervuld. Denk hierbij aan leden van de examencommissie, leden van de medezeggenschap, startende teamleider en/of directieleden en bestuursleden. 

Resultaat

Het bestuurlijk vermogen is in kaart gebracht en er is inzicht in overlap en mogelijke verbeteringen in de onderwijsorganisatie.
 

De experts

drs. Heleen Hanssens - Senior adviseur
drs. Marvin Leerdam MPM, CMC - Senior adviseur

Locatie

Fysiek op locatie heeft de voorkeur. Dit kan bij Hobéon of bij uw organisatie. Het is ook mogelijk om deze masterclass online te organiseren via MS Teams. In dat laatste geval betreft het twee losse dagdelen. 

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over de masterclass mail dan met communicatie@hobeon.com