juridisch onderwijsadvies

TRAINING

Actualiteitencollege wetgeving en jurisprudentie hoger onderwijs

Bij deze online bijeenkomst krijgt u informatie en duiding over de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie in het hoger onderwijs. Er is daarnaast de mogelijkheid om naar aanleiding van het college online vragen te stellen of casuïstiek in te brengen.

 

Inhoud college 

Bij de online training gaan we in op actuele wetgevingstrajecten, beleid en (wijzigende) kaders van Inspectie en NVAO. Daarnaast worden actuele uitspraken behandeld van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, relevante civielrechtelijke zaken en het College voor de Rechten van de Mens. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld fraude, beoordelingen, BSA, vrijstellingen, aansprakelijkheid voor studievertraging of de behandeling van studenten met een functiebeperking. Zo krijgt u zicht op de interpretatie van wettelijke bepalingen door de rechter. 

Voor wie

De bijeenkomst is van belang voor iedereen die in het hoger onderwijs met beleid en wetgeving te maken heeft ambtelijk secretarissen examen- en opleidingscommissies, stafjuristen, voorzitters van examencommissies, secretarissen van faculteits- of domeinbesturen, kwaliteitszorgmedewerkers.

Inleider

Onze onderwijsjurist prof. mr. Pieter Huisman, senior adviseur en verbonden als hoogleraar onderwijsrecht aan Tilburg Law School, geeft u handvatten en duiding van de complexe casuïstiek.
Voor examencommissies schreef hij eerder een beknopt boekje met een overzicht van de belangrijkste uitspraken van het CBHO die relevant zijn rond besluitvorming over bijvoorbeeld vrijstellingen, BSA, en fraude.

Hobéon verzorgt heldere bijeenkomsten die helpend zijn voor de examencommissie.

Kosten

De investering voor deelname aan dit online college is € 175,00 per persoon. (excl. BTW).

Data trainingen

2024


16 januari 2024 | Online 12.00-14.00

Inschrijven
11 juni 2024 | Online 12.00 - 14.00 Inschrijven

Hebt u vragen over de training mail dan met communicatie@hobeon.com

InCompany

Dit college kunnen wij ook InCompany organiseren, desgewenst met maatvoering op specifieke vragen of casussen.