actualiteiten

TRAINING

WHW basistraining 

Onze ervaring is dat veel instellingen vragen hebben over hoger onderwijswetgeving. Aan welke wettelijke eisen moeten bijvoorbeeld examencommissies of onderwijs- en examenregelingen voldoen? En breder: wie is waarvoor binnen mijn instelling verantwoordelijk? En welke juridische ruimte heb ik bij toelating en verwijdering van studenten? De naleving (‘compliance’) van de regels krijgt veel aandacht vanuit  overheidsinstanties zoals de Inspectie, maar ook studenten worden steeds kritischer en schakelen vaker rechtsbijstand in.

Wij zetten onze juridische expertise veelzijdig in. Zo kunnen wij u van dienst zijn bij vragen over de implementatie van wettelijke bepalingen van in het bijzonder de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). We onderzoeken en adviseren over de governanceverhoudingen binnen de instelling of opleiding (bestuur-intern toezicht-medezeggenschap). Ook zijn wij goed op de hoogte van nieuwe wetgeving en kansen en bedreigingen die dit mogelijk voor uw instelling of opleiding oplevert.

In een korte leergang (halve dag ) praten wij u bij over belangrijkste basisbegrippen, kaders en actuele ontwikkelingen van de hoger onderwijswetgeving. 
 

Een van onze opdrachtgevers over deze training:

Kennis, kunde en vakmanschap zijn pijlers van kwaliteit van deze training 

Voor wie 

De training is bedoeld voor faculteits/opleidingsdirecteuren in het hbo of wo die nieuw zijn in het hoger onderwijs of die als ervaringsdeskundige – als niet-jurist- behoefte hebben aan overzicht, achtergrond en actualiteiten van het actueel juridisch kader in het hoger onderwijs.

De training is tevens relevant voor professionals van ondersteunende  (staf)diensten die een rol hebben in de borging van de (examen) kwaliteit van het hoger onderwijs of in contact staan met studenten en behoefte hebben om een juridisch kijkkader te krijgen in de relatie met studenten en andere actoren betrokken bij de opleiding.

Voor bestuurders kunnen wij een kleinschalig op maat gericht (dagdeel)programma maken waarin we (incompany bij u op locatie) strategisch hoofdontwikkelingen op het bestuurlijk-juridisch domein bespreken. Welke compliance is essentieel voor instellingen? Welke nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en beleid, maar ook de rechtspraak en het toezicht, bevatten risico’s en kansen? Hoe om te gaan met de medezeggenschap? Waarheen beweegt het beleidskader in het hoger onderwijs en de WHW zich?

Doel training 

Na de training hebben de deelnemers:

  • Kennis over de hoofdlijnen van het wettelijk kader waarbinnen hoger onderwijsinstellingen zich moeten bewegen
  • Kennis over de hoofdlijnen van de (rechts)positie van de belangrijkste actoren en de belangrijkste begrippen en het toetsingskader wat de rechtspraak hanteert bij geschillen tussen actoren
  • Vaardigheid om de verworven kennis toe te passen op eigen casuïstiek
  • Inzicht om actuele ontwikkelingen in beleid en wetgeving te analyseren op de impact voor beleid in de eigen instelling en opleiding

De expert

De training wordt altijd verzorgd door senior adviseur en tevens hoogleraar onderwijsrecht aan de Tilburg University prof. dr. Pieter Huisman.

InCompany

Deze training bieden wij InCompany aan, desgewenst met maatvoering op specifieke vragen of casussen.  
Wenst u een offerte, mail dan met communicatie@hobeon.com