training

Met onze trainingen haalt u jarenlange ervaring met kwaliteitszorg en onderwijswetgeving in huis

Training

Hobéon heeft jarenlange ervaring met kwaliteitszorg en wetgeving voor (onderwijs)instellingen. Met behulp van onze trainingen en masterclasses haalt u die kennis ook in huis. De trainingen zijn volledig op maat en modulair op te bouwen. Onze adviseurs verzorgen trainingen binnen het vo, mbo, hbo en wo en zijn experts binnen hun vakgebied. Centraal staat de praktische koppeling van kennis, inhoud en vaardigheden.

De training afgerond? Voor sommige trainingen verzorgen we ook een certificeringstraject waarmee u uw vakbekwaamheid onderhoudt. 

TRAINING | Borging kwaliteit toetsen en beoordelen

De training borging kwaliteit toetsen en beoordelen gaat in op de reikwijdte van toetsen en beoordelen. Welke instrumenten kunt u gebruiken om (proactief) kwaliteit te beïnvloeden en hoe beoordeelt u (reactief) de kwaliteit, waarbij die beoordeling leidt tot voorstellen om de kwaliteit van het toetsen en beoordelen verder te ontwikkelen.

Lees verder

TRAINING | (interne) auditoren in het onderwijs

De training interne auditoren in het onderwijs is een competentiegerichte training voor bijvoorbeeld beginnende en meer ervaren (interne) auditoren. De training biedt kennis van beoordelingskaders, standaarden en criteria en inzicht in het auditproces. Accent ligt op het oefenen met de rol, het gedrag en de vaardigheden van een auditor. 

Lees verder

TRAINING | Examencommissies in het hoger onderwijs

Wij brengen u op de hoogte van relevante en actuele ontwikkelingen in onderwijs, beleid en wetgeving die impact hebben op het werk van examencommissies. Vragen die aan de orde komen, zijn onder andere: Waar gaat de examencommissie over? En waar ligt de verantwoordelijkheid van management en docent? Daarnaast is deze training bedoeld om de juridische blik van examencommissies aan te scherpen, mede aan de hand van actuele jurisprudentie en casuïstiek(oefeningen). 

Lees verder

TRAINING | Jurisprudentie hoger onderwijs

In een kort tijdbestek krijgt u informatie over belangrijke en richtinggevende uitspraken van diverse juridische instanties. Daarbij brengen wij u op de hoogte van actuele en relevante ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving binnen het onderwijs.

Lees verder

TRAINING | Train-de-trainer Vlaggensysteem

De 3-daagse Train-de-trainer Vlaggensysteem biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. Deze methode draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. 

Lees verder

pen

MASTERCLASS | Constructive alignment in onderwijsprocessen

Bij grote instellingen, zoals in het hoger onderwijs, is het op elkaar afstemmen van verschillende onderwijsprocessen en de in- en externe samenwerking essentieel. Maar ook de keuzes voor online of fysieke omgevingen waarin het onderwijs en de toetsing wordt georganiseerd hebben consequenties.
De onderwijskundige theorie rondom het Constructive alignment kan hierbij behulpzaam zijn. 

Lees verder

MASTERCLASS | Van kwaliteitszorg naar kwaliteitscultuur

In deze masterclass wordt ingegaan op het begrip kwaliteitscultuur en welke verschillende betekenissen dit kan hebben. Hoe identificeer je een kwaliteitscultuur? Welke manieren zijn er om deze te stimuleren. En hoe realiseer je een verandering in de (kwaliteits)cultuur van je organisatie?

Lees verder

MASTERCLASS | Kwaliteit van toetsen

In deze masterclass komen vragen aan de orde als; Hoe behoud je de kwaliteit? Hoe blijf je in deze veranderingen betrouwbaar en valide toetsen? In deze masterclass proberen wij daar samen met u een antwoord op te geven. Een mooi moment om terug te gaan naar de essentie van kwaliteit en het delen good practices vanuit onze auditervaringen.  

Lees verder

MASTERCLASS | Actualiteiten wetgeving en jurisprudentie voor onderwijswetgeving

Examencommissies staan in deze tijden nog steeds voor uitdagingen om toetsing goed te borgen. Daarbij is het ook relevant om kennis te nemen van uitspraken van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, en andere rechters en instanties zoals het College van de Rechten van de Mens over rechten van studenten met een functiebeperking. 

Lees verder