Deskundigheidsbevordering

Hobéon zet haar kennis en ervaring graag in om organisaties te adviseren. Soms is het echter nog beter om ervoor te zorgen dat de kennis binnen uw eigen organisaties aanwezig is. Om dit te faciliteren, bieden wij u verschillende trainingen aan. Deze trainingen leiden ertoe dat door de inzet van uw eigen medewerkers de toekomstbestendigheid van uw organisaties wordt vergroot.

Wij bieden verschillende trainingen aan op het gebied van kwaliteitszorg en wetgeving. Hieronder vindt u vier voorbeelden van trainingen die wij voor u kunnen verzorgen. Het is tevens mogelijk om een op uw organisatie aangepast trainingsaanbod te organiseren. 

 • Training Interne auditoren

  Bent u van plan om een eigen intern auditplan op te zetten en uit te voeren? Dan is het zaak om een aantal medewerkers op te leiden tot intern auditor. Een interne audit is niet bedoeld om krullen en kruisjes te zetten. Het moet bruikbare informatie opleveren, waar het management zijn bedrijfsvoering op aan kan passen en het functioneren van de organisatie mee kan verbeteren.

  Hobéon organiseert maatwerk-trainingen waarbij wij uw medewerkers leren om een interne audit uit te voeren, daarbij lettend op de uitvoering van processen en de kwaliteit van de geleverde diensten.

  Tevens bieden wij de training interne auditoren met open inschrijving aan.

 • Training Capita Selecta hoger onderwijswetgeving

  Hobéon biedt een Capita Selecta hoger onderwijswetgeving aan voor bestuurders en managers met een overzicht van de wetgeving en in het bijzonder de recente en aanstaande wijzigingen. Deelnemers krijgen niet alleen inzicht in de wettelijke kaders en ontwikkelingen daarbinnen. Tijdens de training maken wij voortdurend de vertaalslag naar onderwijsbeleid en inrichting van de organisatie. Zo legt u een goede basis voor bestuurlijke beslissingen.

 • Training Examencommissies

  Met de inwerkingtreding van de Wet versterking besturing in 2010 is de onafhankelijke positie van de examencommissie in het hoger onderwijs verstevigd. Doel van de aangescherpte wetgeving is dat de examencommissie een transitie doormaakt van ‘boekhouder’ naar het ‘wakend oog’. Hobéon heeft de afgelopen jaren een divers palet aan trainingen en workshops verzorgd voor (leden van) examencommissies. Onze trainingen en workshops zijn in de regel maatwerk en worden ‘in-house’ georganiseerd bij de instelling. Incidenteel verzorgen wij ook bijeenkomsten via open inschrijving of verzorgen onze adviseurs een bijdrage aan door derden georganiseerde bijeenkomsten. Een overzicht van onze diensten, w.o. trainingen/workshops, treft u aan op de thema-pagina voor examencommissies.

 

Hiernaast treden wij regelmatig op als deskundige tijdens een training georganiseerd door een externe partij. Bovendien worden onze medewerkers met enige regelmaat gevraagd om te spreken tijdens congressen.

Contact

Wilt u dat Hobéon voor u een incompany training of een training op maat organiseert of bent u geïnteresseerd in deelname aan een open training, dan kunt hierover telefonisch contact opnemen. Voor inhoudelijke vragen over de trainingen die wij aanbieden, kunt u bij Marvin Leerdam terecht. Wilt u zich aanmelden voor een open training, dan kunt u zich aanmelden bij Mirjam Dijkman. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer (070) 30 66 800.