Ontwikkeling & Kwaliteit

Onze gestructureerde aanpak brengt u van uw eerste ideeën voor nieuwe producten of diensten tot werkelijk succes. Alvorens over te gaan tot uitontwikkeling van zo’n concept, kan Hobéon de haalbaarheid zowel kwalitatief als kwantitatief toetsen.

En als uw concept op basis van deze toetsing werkelijk kansrijk blijkt te zijn, dan ondersteunt en faciliteert Hobéon u graag om (zo mogelijk in samenwerking met de keten) hieruit nieuwe diensten of producten succesvol te (her)ontwikkelen en innoveren. Hierbij houden we vanzelfsprekend rekening met de effectieve invulling van de grote diversiteit aan wensen en eisen van de stakeholders in die keten.

Ook ondersteunen we u graag bij de implementatie. Succesvolle producten die met visie zijn ontwikkeld, laten zich eenvoudig plaatsen in een totaalaanbod en een sterke positie en een sterk profiel, maar voor de innovatie van diensten bent u tevens afhankelijk van de inzet van uw medewerkers. Zij moeten het uitwerken, uitdragen, profileren. Professionalisering is een van de diensten die Hobéon biedt om dit implementatieproces te versnellen.

Om na de realisatie van uw nieuwe product of dienst de kwaliteit te kunnen garanderen, is een helder referentiekader onontbeerlijk. Hobéon is gespecialiseerd in de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitssystemen, op basis van een nog te definiëren of reeds vastgesteld referentiekader. Aan de hand van zo’n referentiekader voert Hobéon kwaliteitsbeoordelingen uit op het niveau van de organisatie (of een deel daarvan) en het individu.

Meer informatie over kwaliteitsbeoordelingen door Hobéon, vindt u op de pagina Certificering