Toekomstgerichte opleidingsverkenning

De wereld om ons heen verandert voortdurend en het beroepsonderwijs moet keer op keer afwegen welke visie en missie zij daarin zelf heeft. Momenteel wordt in het hoger onderwijs het opleidingsaanbod in het kader van de prestatieafspraken aanzienlijk herijkt. Ook in het MBO staat doelmatigheid van het aanbod hoog op de agenda.

Beide speerpunten zien wij zowel op assortiments- als op opleidingsniveau, maar ook bij lectoraten terug in onze adviesopdrachten. Kernvragen zijn daarbij:

  • Biedt onze instelling wel die opleidingen die het gekozen profiel voldoende versterken?
  • Sluiten de opleidingen nog voldoende aan bij de toekomstige vraag vanuit de arbeidsmarkt? Juist in beroepsonderwijs moet continu een balans zijn tussen de kwantitatieve en kwalitatieve in- en uitstroom van studenten.
  • Hoe kan een lectoraat, binnen dat instellingsprofiel en met de juiste opleidingen, de koppeling tussen onderzoek, onderwijs en praktijk optimaal ontwikkelen en benutten?

Alle onderwijsteams moeten periodiek de eigen visie op de opleiding herijken en naar aanleiding daarvan het opleidingsprofiel aanpassen, maar daar komt men veelal niet goed aan toe. De opleidingsverkenning van Hobéon biedt hier de juiste handvatten voor. Met alle kennis over de opleidingen en instelling zelf en inzicht in relevante ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, biedt Hobéon het nodige abstractievermogen dat partijen dichter bij elkaar kan brengen. Onze opleidingsverkenningen geven uw docenten ook voor de langere termijn meer oog voor toekomstvisies op opleiden en identificeren met hen de relevante actuele ontwikkelingen, zoals in overheidsbeleid en op arbeidsmarkt. Gezamenlijk schetsen we een beeld van het toekomstig werkgebied van de afgestudeerden en het kader voor een opleiding of een cluster. Een opleidingsverkenning kan tevens een curriculumcommissie en een werkveldadviescommissie nieuwe samenwerkingsimpulsen geven, of juist de koppeling leggen tussen actuele vragen uit de praktijk en beschikbare onderzoekscapaciteit.

Alle opleidingsverkenningen zijn maatwerk, gebaseerd op een gedegen visie op en ervaring met het verkennen van de interactie tussen onderwijs, arbeidsmarkt en onderzoek. En de ervaring leert dat opleidingen, lectoraten en instellingen hiermee, vanuit consensus mét de arbeidsmarkt, verder kunnen werken aan de toekomst van het vakgebied. 

Contact

Voor meer informatie over het door Hobéon laten uitvoeren van een opleidingsverkenning kunt u contact opnemen met Wienke Blomenvia (070) 30 66 800.

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de Hobéon nieuwsbrief.

» Inschrijven

Productsheet Aansluitingsmonitor

Productsheet Assortimentsscan

Productsheet Eerste hulp bij lectoraten