Ketenreview en -regie

Scholen, bedrijfsleven, koepelorganisaties en overheden hebben elkaar nodig om de vraag naar en het aanbod van opleidingen op elkaar af te stemmen. Zij vormen met elkaar een keten, waarin partijen aan onderwijskwaliteit werken. De samenwerking vertoont echter nogal eens haperingen. Hobéon benut de zogenaamde ‘ketenreview’ om op een gestructureerde wijze de samenwerking tussen deze partijen te optimaliseren en de continuïteit ervan zeker te stellen.

De ketenreview is in te zetten door onderwijsinstellingen van alle soorten en maten: basisscholen, universiteiten en alles wat daartussen zit. Ook bedrijven, overheden of koepelorganisaties kunnen het initiatief nemen tot een ketenreview om daarmee de samenwerking in hun keten te verbeteren.

Belangrijk is dat de samenwerking tussen de ketenpartners ergens toe leidt. De ketenreview gaat niet alleen over de samenwerking als proces, het gaat ook uitdrukkelijk over het thema van die samenwerking. Denk aan problemen en kansen als doorstromingsproblematiek, schaarste aan werknemers en studenten in een bepaalde sector, ontgroening van een regio, introductie van een vernieuwend onderwijsconcept in een gehele keten of profilering van onderwijsinstellingen naar aanleiding van het rapport Veerman.

Contact

Bent u geïnteresseerd in een ketenreview voor uw keten? Voor meer informatie of voor het aanvragen van een offerte, kunt u terecht bij Ruud van der Herberg of Fred de Bruijn via info@hobeon.nl. Telefonisch zijn beide heren te bereiken via (070) 30 66 800.