Instroomonderzoek

Wanneer een onderwijsinstelling van plan is om een nieuwe opleiding te starten, is het verstandig (en voor bekostigde hogescholen is dit verplicht) om vooraf een instroomonderzoek uit te voeren. Want u kunt als hogeschool wel een nieuwe opleiding willen starten, maar zijn studenten hier wel in geïnteresseerd? De gegevens van het instroomonderzoek kunnen gebruikt worden voor de dossiers van de Toets Macrodoelmatigheid (aanvragen bekostiging) en de Toets Nieuwe Opleiding (aantonen kwaliteit).    

Hobéon voert geregeld instroomonderzoeken uit ter ondersteuning van bijvoorbeeld de aanvraag van een nieuwe bachelor- of masteropleiding van een Associate degree programma. Wij stellen in dat geval, in samenspraak met de hogeschool, een vragenlijst op waarbij de hoofdvraag luidt: 'Is er onder potentiële studenten uit de regio interesse in de betreffende opleiding?' Het gaat dan zowel om de kwantitatieve belangstelling als om de wensen ten aanzien van de inhoud en vorm van de nieuwe opleiding.

Voor het verzamelen van de kwantitatieve gegevens werken wij samen met Marktonderzoekbureau Markteffect. Zij beschikken over een grote hoeveelheid te benaderen potentiële studenten, die op basis van o.a. woonplaats, onderwijsniveau en leeftijd, worden uitgenodigd deel te nemen aan het instroomonderzoek. Het komt ook voor dat voor het instroomonderzoek gebruik gemaakt wordt van emailadressen van zittende studenten.

Contact

Voor meer informatie over het door Hobéon laten uitvoeren van een instroomonderzoek kunt u contact opnemen met Hans Stoltenborg of Inge Gies Broesterhuizen via (070) 30 66 800.