Arbeidsmarktonderzoek

Voor onderwijsinstellingen voeren wij regelmatig arbeidsmarktonderzoeken uit ter onderbouwing van onder meer vernieuwing en ontwikkeling van het onderwijsaanbod of van een specifieke opleiding. Op basis van onderzoek op de arbeidsmarkt kan de onderwijsinstelling bepalen of het verantwoord en/of noodzakelijk is om het aanbod aan te passen. De gegevens van het  arbeidsmarktonderzoek kunnen gebruikt worden voor de dossiers van de Toets Macrodoelmatigheid (aanvragen bekostiging) en de Toets Nieuwe Opleiding (aantonen kwaliteit).     

Het arbeidsmarktonderzoek bestaat veelal uit twee componenten; we verzamelen zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens. De kwantitatieve informatie wordt verzameld door middel van deskresearch en interviews met werkvelddeskundigen en stakeholders. Het organiseren van een rondetafel bijeenkomst of een werkveldconferentie maakt deel uit van de aanpak.

Op basis van onderzoek in het werkveld worden, indien gewenst, door Hobéon voorstellen uitgewerkt voor het competentieprofiel van studenten, voor de hoofdlijn van de programmaopzet en voor de marketing van het nieuwe aanbod.

Contact

Voor meer informatie over het door Hobéon laten uitvoeren van een arbeidsmarktonderzoek kunt u contact opnemen met Hans Stoltenborg of Inge Gies Broesterhuizen via (070) 30 66 800.