Blog

Workshop toekomstbestendig examineren | SBO Congres Toetsen en examineren in het MBO

Op 14 december verzorgden Marvin Leerdam en Heleen Hanssens een workshop ‘Toekomstbestendig examineren’ in het mbo.

In deze workshop hebben we met een grote groep deskundigen uit het mbo stil gedaan bij de wijzigingen in het MBO onderzoekskader en wat dit betekent. De belangrijkste wijziging is dat er meer nadruk komt te liggen op  de rol van de examencommissie bij de borging van deugdelijke diplomering en de rol van de opleiding bij de onderbouwing van de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma.  Om dit te realiseren is het van belang dat de onafhankelijkheid van de examencommissie goed is geborgd en dat zij een cyclische manier van werken hanteren waarover zij jaarlijks rapporteren. Dit biedt ruimte aan de behoefte om meer flexibel onderwijs te organiseren. We hebben verkend wat deze flexibiliteit inhoudt en welke type examens hierbij passen.

Aan de hand van het RASCI model hebben we deze actuele vraagstukken rondom examinering verkend. Er ontstonden mooie discussies over de verantwoordelijkheid hierin en wat het onderwijsteam, de examinatoren, de examencommissie en het bestuur hierin dan kan doen, passend bij hun taken en verantwoordelijkheden. Maar ook over wie je moet raadplegen als je met nieuwe vormen van bewijzen wilt werken om tot een diplomabesluit te komen en hoe je de ondersteuning hiervoor organiseert.

Vervolgens hebben we gekeken naar de taak van de examencommissie zoals beschreven in de WEB, artikel 7.4.5 en 7.4.5a in relatie tot wat in het nieuwe onderzoekskader is opgenomen. Hoe werkt dat dan met het vaststellen van exameninstrumenten bijvoorbeeld? In de groep zijn hier een aantal ideeën over uitgewisseld. Verder is ingegaan op het cyclisch werken van de examencommissie, de professionalisering van de examencommissie en de doorontwikkeling van de rol van de voorzitter examencommissie.

Wil je meer weten over wat Hobéon kan betekenen op het gebied van kwaliteit en governance in relatie tot het nieuwe onderzoekskader, nieuwe vormen van examineren en/of processen die leiden tot een diploma besluit in het mbo? Neem dan contact op met Marvin Leerdam of Heleen Hanssens