Keurmerk Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs

Beoordelingskader duurzame ontwikkeling in het mbo

In verschillende sectoren, zoals de bouw en de techniek, is duurzaamheid een belangrijk thema. En ook binnen opleidingen in het mbo is duurzame ontwikkeling een thema dat toenemende aandacht krijgt. Met het beoordelingskader duurzame ontwikkeling mbo beoordelen wij de mate van integratie van duurzame ontwikkeling in de opleiding. Hierbij kijken we naar de inhoud van het onderwijs en naar de organisatie van de opleiding: de visie, het beleid en de bedrijfsvoering.

Bij een positieve beoordeling leidt het beoordelingskader tot het Keurmerk Duurzaam mbo. Het keurmerk kent vijf niveaus die voor de mate van integratie van duurzame ontwikkeling staan. In het beoordelingskader vindt u meer informatie over de inhoud van het kader (AISHE) en het auditproces. Het beoordelingskader kunt u downloaden via het blok 'Downloads mbo' rechts op deze pagina.

Met een keurmerk kan een opleiding zich onderscheiden en profileren op het thema duurzaamheid. Daarnaast dient het beoordelingskader als een handig kader voor het integreren van duurzame ontwikkeling in verschillende onderdelen van de organisatie en het te monitoren en te verbeteren.


Een AISHE audit kan leiden tot het behalen van een Keurmerk Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs.
Het keurmerk wordt uitgereikt op een niveau van één tot vijf sterren.Met het keurmerk profileert u zich als opleiding op het gebied van integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Het keurmerk wordt toegekend aan een opleiding. In sommige gevallen kunnen verschillende opleidingen in één audit beoordeeld worden. Een keurmerk is zes jaar geldig, op voorwaarde dat na drie jaar een tussentijdse controle met positieve uitkomst plaatsvindt

Hieronder vindt u een overzicht van opleidingen die reeds een nulmeting hebben gedaan of Keurmerk Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs hebben behaald.

 • Overzicht opleidingen met keurmerk Duurzaam Middelbaar Onderwijs


   

  Instelling Opleiding / Sector Kwalificatie Afgiftedatum
   Koning Willem I College          Energie & Klimaat                         2 15-nov-13
   ROC Amsterdam  Metaal en Elektrotechniek 2  29-nov-13
   ROC Aventus Techniek & Mobiel 1  8-jan-15


   


Nulmeting

Het is ook mogelijk een nulmeting te laten uitvoeren door een van onze adviseurs. Tijdens een nulmeting maken we gebruik van de consensus methode. Deze methode is geschikt voor het creëren van draagvlak, het ontwikkelen van een visie en positiebepaling en het concretiseren van het begrip duurzame ontwikkeling. Na de nulmeting heeft u helder zicht op waar de opleiding nu staat, wat haar ambities zijn en hoe deze te bereiken.

Meer informatie?


Uitgebreide informatie omtrent het Reglement van het Keurmerk Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs kunt u opvragen bij Fokke Brouwer via (070) 30 66 800 of mailen naar f.brouwer@hobeon.nl.