Nieuws

Dag van de duurzaamheid

Vandaag is het de Dag van de Duurzaamheid, een jaarlijks terugkerend evenement dat wereldwijd wordt gevierd op 10 oktober. Een dag waarop mensen en organisaties nog eens extra stilstaan bij de duurzaamheidsurgentie en de noodzaak van positieve veranderingen voor de planeet en toekomstige generaties.

Op deze dag laten ook leerlingen, studenten, leerkrachten, duurzame professionals en bestuurders zien welke bijdrage het onderwijs levert aan het behalen van de Sustainable Development Goals ofwel SDG-doelen.

Ook Hobéon ondersteunt de realisatie van de SDG-agenda. Dit doen wij met het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs. Voor dit keurmerk is het Sustainable Higher Education  (SHE) beoordelingskader ontwikkeld. Het keurmerk laat het belang zien van duurzaamheid in het onderwijs.  

Met ons SHE-beoordelingskader meten wij de mate waarin duurzaamheid en de SDG’s verankerd zijn in de opleiding en het onderzoek. Dankzij deze certificering is het mogelijk voor een opleiding om aan hun betrokken partners, docenten én studenten deze invalshoek aan te tonen. Hobéon stimuleert graag de beleving van ‘agents of change’ in alle sectoren. Hobéon wil hiermee duurzame voorlopers stimuleren.

Keurmerk DHO

Wil je als opleiding een positieve impact zichtbaar maken? Het keurmerk helpt daarbij.

De werkwijze voor de certificering is eenvoudig 

Het proces start met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij het ambitieniveau van de opleiding en stemmen wij praktische zaken af.
Doe je ook mee aan de verduurzaming in het onderwijs en wil je dit zichtbaar maken? Neem dan contact op met Blanca Beaumont.