Test

Duurzaam Hoger Onderwijs

Hobéon ondersteunt uw opleiding of instelling bij het verwezenlijken van uw Sustainable Development Goals. Met een audit of nulmeting krijgt u inzicht in de integratie van duurzame ontwikkeling in uw opleiding en handvatten voor verdere verbetering. En met het keurmerk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen laat u zien - bijvoorbeeld aan, het werkveld of aankomende studenten - wat uw bijdrage is aan een duurzame samenleving. Hobéon biedt als enige in Nederland een Keurmerk DHO voor het hoger onderwijs.

Information about the Sustainable Higher Education Seal in English

Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO)

Voor het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs gebruiken we het Beoordelingskader Sustainability Higher Education (SHE). Het SHE-kader 2021 is ontwikkeld voor het meten van duurzame ontwikkeling in hogescholen en universiteiten. Het keurmerk kent vijf ontwikkelingsniveaus. Vanaf ontwikkelingsniveau drie kunt u een Bijzonder Kenmerk Duurzaam Hoger Onderwijs bij de NVAO aanvragen. Beoordeling vindt plaats op basis van een zelfevaluatie, een documentanalyse en (audit)gesprekken met het management, docenten, studenten, ondersteunend personeel en het werkveld. De SHE-audit is altijd maatwerk. Het keurmerk is drie jaar geldig, waarna hercertificatie plaatsvindt. Bekijk onderaan deze pagina het overzicht van gecertificeerde opleidingen.

Keurmerk DHO 3 sterren

Keurmerk Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs

Ook binnen mbo-opleidingen krijgt duurzaamheid steeds meer aandacht. Met het beoordelingskader duurzame ontwikkeling mbo beoordelen wij de mate van integratie van duurzame ontwikkeling in de opleiding. Hierbij kijken we naar de inhoud van het onderwijs en naar de organisatie van de opleiding: de visie, het beleid en de bedrijfsvoering. Een positieve beoordeling leidt tot het keurmerk duurzaam MBO. Het keurmerk kent vijf niveaus en is drie jaar geldig. Daarna volgt hercertificatie.

Nulmeting

Het is ook mogelijk een nulmeting te laten uitvoeren door een van onze adviseurs, bijvoorbeeld als voorbereiding op een SHE-audit. Een nulmeting bestaat uit het uitvoeren van een begeleide zelfevaluatie met behulp van de consensus-gespreksmethode. Daarbij bepalen we in een gezamenlijk gesprek onder andere de huidige stand van zaken en ambities voor de toekomst. Zo creëert u draagvlak, ontwikkelt u een visie en concretiseert u het begrip duurzame ontwikkeling.

Rens Rietveld onderwijsmanager Ad-opleiding Crossmediale Communicatie van de Hogeschool Rotterdam:

We hebben de waarderende gesprekken tijdens de visitatie als erg positief ervaren. De uiteindelijke rapportage was erg uitgebreid en compleet waarbij ik het gevoel heb gekregen dat er goed is geluisterd en gekeken naar de input die wij aangedragen hebben 

Keurmerk MVO

Wilt u als mbo-instelling, hogeschool of universiteit uw bijdrage aan een duurzame samenleving aantoonbaar maken? Doe dan de organisatietoets mvo. De organisatietoets mvo is gericht op de rol van de organisatie in en ten opzichte van haar omgeving. Hobéon ontwikkelde een beoordelingskader in samenwerking met verschillende externe deskundigen. We kunnen de audit uitvoeren op het niveau van een dienst, faculteit of instelling. Het beoordelingskader is gebaseerd op een vertaling naar de onderwijspraktijk van de principes en thema's uit ISO 26000 - de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Verder is aansluiting gezocht bij de instellingstoets kwaliteitszorg van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

College van Deskundigen

Een College van Deskundigen MVO adviseert Hobéon bij de ontwikkeling, uitvoering en bijstelling van de beoordelingskaders. Dit college vertegenwoordigt verschillende onderwijsinstellingen, waaronder het wo, hbo en mbo uit zowel Nederland als Vlaanderen.

Register met opleidingen keurmerk DHO

Wilt u weten aan welke opleidingen het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs is verleend? Bekijkt u dan het register. 

Register bekijken