Accreditatie in het onderwijs (NVAO)

Alleen opleidingen die geaccrediteerd zijn, mogen een door de overheid erkend diploma uitreiken. De accreditatie toont aan dat een opleiding voldoet aan de kwaliteitscriteria. Bovendien hebben studenten alleen voor die opleidingen recht op studiefinanciering. Een accreditatie is een omvangrijke klus. Hobéon kan als evaluatiebureau een accreditatieaudit/-visitatie organiseren en uitvoeren.

Audit / visitatieClustervisitatieDoorlichtingen Bijzonder kenmerk

 

  • Al 25 jaar ontwikkelingsgericht
  • Auditprogramma op maat
  • Uitgebreide pool van peers
  • > 900 audits in het hoger onderwijs
  • Lloyd’s-gecertificeerde en NVAO- en ECA-getrainde professionele voorzitters & secretarissen 
  • Rapportage met adviezen en aanbevelingen

Offerte aanvragen

Audit/visitatie 

Tijdens de audit beoordeelt een panel van deskundigen, onder voorzitterschap van Hobéon, de kwaliteit van de opleiding. Het panel verdiept zich in de documentatie, bestudeert de (eind)producten, bekijkt kenmerkende onderwijssituaties en voert gesprekken met vertegenwoordigers van de opleiding. Na de audit stelt de secretaris namens het panel een beoordelingsrapport op met daarin bevindingen, oordelen en aanbevelingen. De instelling dient vervolgens het beoordelingsrapport in bij de NVAO en vraagt zo verlenging aan van de opleidingsaccreditatie voor een periode van zes jaar.

Clustervisitatie

Sinds 1 januari 2015 is in het hoger onderwijs clustervisitatie ingevoerd. Dit betekent dat opleidingen die onderwijsinhoudelijk sterk op elkaar lijken - denk aan opleidingen binnen eenzelfde (sub)domein -gezamenlijk binnen een visitatiegroep worden beoordeeld. Een goede afstemming in het landelijk overleg is belangrijk. Daar wisselen opleidingen in een visitatiegroep uit welk evaluatiebureau hun voorkeur heeft. Een (eventuele) combinatie van evaluatiebureaus is daarbij zeker mogelijk. Wij komen graag in uw landelijk overleg toelichten welke dienstverlening we opleidingen kunnen bieden bij clustervisitatie. 

lv rhb rv gb smal

Doorlichtingen

Op domein-, faculteits- en instellingsniveau bestaan er geen officiële audits voor NVAO-accreditatie. Op instellingsniveau is er wel de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), die de NVAO zelf uitvoert. Hobéon voert op al deze niveaus doorlichtingen uit. Door deze multidisciplinaire benadering is het mogelijk om organisaties op meerdere niveaus integraal te beoordelen

Bijzonder kenmerk

Wilt u daarnaast ook erkenning voor een bijzonder kenmerk? Zoals Internationalisering, Duurzaam Hoger Onderwijs, Intensief en Kleinschalig Onderwijs, Ondernemen of een zelf gedefinieerd bijzonder kenmerk? Laat het ons weten. We kunnen de beoordeling van een bijzonder kenmerk gelijktijdig met de reguliere accreditatieaudit uitvoeren of separaat organiseren.

Wilt u meer lezen over de werkwijze van Hobéon bij accreditatieaudits/visitaties, bekijk dan onze productsheet (pdf).

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van onze producten en diensten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Abonneer u op de nieuwsbrief