Voorzitters: wie is wie?

Hobéon hanteert het principe dat het uitvoeren van kwalitatief goede visitaties een ‘vak apart’ is. Hobéon levert een auditpanel van deskundigen onder leiding van een voorzitter die het beoordelingskader goed kent en de ontwikkelingsgerichte aanpak van Hobéon onderschrijft. Weten wie de aan Hobéon gelieerde voorzitters zijn? Hieronder treft u een overzicht van onze voorzitters met een korte beschrijving van hun achtergrond.

Drs. Simone de Kruijk MEM

Domeinen: All round

Simone heeft ruim 25 jaar onderwijservaring in het hbo en het vo. Door invulling te geven aan diverse rollen in verschillende organisaties heeft Simone kennis en ervaring van de totale span of control van onderwijsorganisaties. Haar kennis en ervaring heeft ze opgebouwd bij de Hogeschool Utrecht, de Almeerse Scholengroep en Stichting VO Amsterdam-Zuid in diverse eindverantwoordelijke functies als opleidingsmanager, rector en bestuurder. Door haar loopbaan loopt een rode draad van extra aandacht voor kwaliteitsverbetering en vernieuwing van onderwijs en het opleiden van studenten. Door actief deel te nemen aan landelijke en regionale werkgroepen heeft zij brede kennis van het veld. Zij heeft de opleiding commissaris publieke sector bij ERLY afgerond en is bij de HU opgeleid tot gecertificeerd auditor. Zij was bestuurder bij BonteHond Jeugdtheater en is lid van de Raad van Toezicht van De Nieuwe Bibliotheek Almere. Als historica is zij competent in het snel doorgronden van (nieuwe) materie, dit te verwerken en te presenteren. Een vaardigheid die bijdraagt aan haar brede inzetbaarheid. Daarnaast heeft Simone een driejarige opleiding Transactionele Analyse (TA) afgerond. TA heeft een beroepstoegevoegde waarde ten behoeve van communicatie en het coachen van anderen en jezelf.

Simone de Kruijk
Tjeerd de Jong DEF2

Tjeerd de Jong MSc.

Domeinen: Gezondheidszorg en Sport

Tjeerd is thans voorzitter van het College van Bestuur van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (scholen voor primair en speciaal onderwijs). Tjeerd werkt al vele jaren in het onderwijs. Zo was hij tot maart 2020 directeur van Fontys Paramedische Hogeschool en ook werkte hij als directeur van het Instituut Sport en Bewegingsstudies bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tot juni 2020 was Tjeerd lid van de raad van toezicht van de leerstoel ‘Succesvolle Technologische Innovaties in de Zorg’ van Tilburg University. Op dit moment is hij commissaris van Sportbedrijf Arnhem. Tjeerd kent het hbo door en door en sinds kort dus ook de wereld van het basisonderwijs. Hij heeft een goed overzicht van de eisen die het onderwijs stelt aan afgestudeerden. Tjeerd heeft een diep geloof in de toegevoegde waarde van onderwijs en onderzoek voor de samenleving. Tjeerd treedt regelmatig op als voorzitter bij audits in het hbo. 

Désirée Majoor

Domein: Kunst en cultuur, Communicatie

Désirée Majoor is momenteel voorzitter van het college van bestuur van Cibap, vakschool voor vormgeving.  Désirée is een ervaren bestuurder, ook in het hoger beroepsonderwijs. Zo was zij jarenlang lid van het college van bestuur van de HKU, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.  Bij de HKU was zij tevens een aantal jaren faculteitsdirecteur van de theaterschool. Ook was zij enige tijd directeur van Theater Kikker en Podium Hoge Woerd, instellingen voor cultuureducatie en amateurkunst. De culturele en creatieve sector zijn haar lief. Désirée kent de landelijke ontwikkelingen in de creatieve industrie als geen ander. Ze heeft daar een groot netwerk. Désirée vervulde de afgelopen jaren verschillende bestuurlijke functies, in de culturele sector in Utrecht, binnen de Vereniging Hogescholen en als lid van het topteam Creatieve Industrie. Désirée studeerde theaterwetenschappen. Desiree sluit regelmatig aan bij de door Hobéon georganiseerde kalibreersessies.

Desiree Majoor
Roel Klaassen

drs. Roel Klaassen MSM

Domeinen: Creatieve industrie , Geestes- en sociale- wetenschappen, Economie

Roel is zelfstandig adviseur en interimmanager voor het onderwijs en de creatieve industrie.
Roel heeft bij diverse onderwijsinstellingen in het hbo en wo gewerkt. Zo was hij domeinleider Onderwijs bij de Erasmus Universiteit en werkzaam als dean, programmaleider en docent bij de HKU. Bij de HKU was Roel onder meer betrokken bij het initiëren en (door)ontwikkelen van diverse programma’s. Hij begeleidde daar studenten bij de uitvoering van hun onderzoeksprojecten, implementeerde het praktijkgericht onderwijs en doceerde een aantal modules (zoals communicatie en marketing en projectmanagement). Bij de VU waar hij ook werkzaam was, bevatte zijn takenpakket onder meer de strategie- en curriculumontwikkeling ten behoeve van een internationale masterspecialisatie en bijbehorende leerstoel. Ook was hij directeur van een particuliere internationale business school op wo-niveau, waarbij hij eindverantwoordelijk was voor vier opleidingen, de curriculumontwikkeling en het programmamanagement. Roel is tevens betrokken geweest bij het opzetten van een aantal nieuwe Associate degreeprogramma’s in den lande in verschillende domeinen en heeft dus goed zicht op wat niveau 5 behelst. Roel is gecertificeerd Lead auditor ISO 9001 en heeft Senior Kwalificatie Examinering (SKE)-training gevolgd.

Drs. Joséphine Rutten

Domeinen: Educatie / all round

Joséphine kent het onderwijs van binnen en buiten dankzij haar ruim 30-jarige werkervaring in voortgezet en hoger onderwijs. Joséphine is zelfstandig adviseur. Ze bekleedde diverse leidinggevende en eindverantwoordelijke functies als instituutsmanager, rector en bestuurder. Onder andere bij de Stichting VO Amsterdam-Zuid, de Hogeschool van Amsterdam en de Almeerse Scholengroep Zij heeft ruime ervaring met onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg en organisatieveranderingen. Joséphine is actief in verschillende onderwijsgerelateerde gremia en is lid van de Raad van Toezicht van de Stichting VO Kennemerland. Regelmatig neemt zij als voorzitter of werkvelddeskundige deel aan auditteams in vo, hbo, wo. In 2017 is Joséphine gecertificeerd als lead auditor voor het hoger onderwijs. Joséphine beheerst de Engelse taal.

Joséphine Rutten
Foto Adriaan Oosterloo

Drs. Ing. Adriaan Oosterloo

Domeinen: Zorg, Welzijn en Educatie en daarnaast breder inzetbaar in o.a. het Economisch domein

Adriaan zet zich vanuit zijn brede ervaring in het HBO graag in om onderwijsteams te inspireren bij het ontwikkelen van toekomstgericht onderwijs. Met oog voor kwaliteit daagt hij teams uit om ontwikkelingsgericht te kijken naar de bedoeling van onderwijs en hoe dat van grote betekenis kan zijn voor studenten en de beroepspraktijk.

Adriaan vervult regelmatig de rol van voorzitter van accreditatiepanels bij opleidingen op Ad-, Ba- en Masterniveau in de sectoren Zorg, Welzijn en Educatie en daarnaast ook in het Economisch domein. In het dagelijks leven is hij in een hogeschoolbrede rol als Programmamanager Modulaire Deeltijdstudies aangesteld. In de afgelopen 25 jaar heeft hij ervaring opgedaan in bijna alle rollen en verantwoordelijkheden die er binnen een hogeschool te vinden zijn.

Als voorzitter van het landelijk Ad-Overleg Zorg, Welzijn en Educatie en tevens van het LOO-Ba-Social Work, participeert Adriaan actief in de Sectorraad en het Sectoraal Advies College Hogere Sociale Studies. In die rollen werkt hij nauw samen met de betreffende branche-organisaties en beroepsverenigingen.

Vanuit zijn ervaring als coach en mediator geniet hij van een zorgvuldig en constructief visitatieproces waarbij zijn achtergrond in Bestuurs- en Organisatiewetenschappen helpt om de hoofdlijnen te onderscheiden. Hij zet zich als ‘critical friend’  graag in voor constructieve gesprekken in een goede sfeer, die opleidingen recht doen en tegelijk uitdagen om reflectief en ontwikkelingsgericht op de kwaliteitseisen van de toekomst voorbereid te zijn.

mr. Françoise Lanting MEd

Domeinen: Rechten, Sociale Wetenschappen, Communicatie, Educatie, Bedrijfskunde

Françoise is sinds 2007 werkzaam in het hoger onderwijs. Na een loopbaan als jurist/advocaat heeft zij de overstap naar het onderwijs gemaakt. Zij werkte eerst zes jaar in het middelbaar onderwijs (vmbo t/m atheneum). Hierdoor heeft zij ruime ervaring met de aansluiting(sproblemen) van eerstejaars hbo-studenten. Françoise is onderwijsmanager bij Fontys Opleidingscentrum-Speciale-Onderwijszorg (OSO). Bij Fontys werkte zij tevens als docent Recht, consultant kwaliteitszorg en projectleider audits. Voort was zij betrokken bij de aanvraag voor een Associate degree-programma en heeft ook lesgegeven in een Ad. Zij heeft dus goed zicht op wat niveau 5 behelst.  Françoise heeft een eerstegraads onderwijsbevoegdheid en nam deel aan het Professionaliseringstraject MKO Toetsing van Fontys. Ook volgde zij de Hobéon-voorzitterstraining en ook neemt zij deel aan Hobéon-kalibratiesessies.

Francoise Lanting
Barbara Roemers

drs. Barbara Roemers

Specialisme: Afstandsonderwijs

Barbara is sinds 2003 werkzaam in het hbo. Zij is betrokken geweest bij de accreditatie van tientallen opleidingen, zowel in het hoger beroepsonderwijs als in het wetenschappelijk onderwijs. Aanvankelijk bij audits van vertaalopleidingen, later bij die van medische en technische opleidingen. Barbara was projectleider/programmamanager bij een particuliere hbo-instelling, vervolgens kwaliteitsadviseur bij een universitair medisch centrum en de laatste jaren zit zij vaker 'aan de andere kant van de tafel', in de rol van auditor, secretaris of voorzitter bij visitaties en proefvisitaties. Barbara heeft twaalf jaar lang in het particuliere afstandsonderwijs gewerkt. Barbara kan ingezet worden bij Engelstalige audits.

Peter Wildschut

Domeinen: All round

Peter is leidinggevende van het Assessment Centrum van de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam. Peter adviseert hogescholen en opleidingen op het gebied van assessments en de daaraan verbonden kwaliteitsstructuur.
Hij is in die rol ook gesprekspartner/adviseur op onder andere studiedagen van de onderwijsinspectie, OC&W en conferenties in het buitenland op het gebied van assessments zoals de AHE-conference in Manchester en het IOL in Paramaribo/Suriname.
Verder heeft hij in zijn loopbaan ervaring opgedaan in meerdere functies binnen vmbo, mbo en hbo en houdt hij zich nu vooral bezig met holistisch beoordelen en programmatisch toetsen in het (hoger beroeps) onderwijs.

Peter Wilschut
Eric van de Luytgaarden

prof.mr.dr. Eric van de Luijtgaarden

Domeinen: Rechten, Sociaal maatschappelijke opleidingen, Fiscaal en finance

Eric is lector Preventive Law bij Zuyd Hogeschool en bijzonder hoogleraar Preventive Law aan Universiteit Maastricht. Als adviseur en manager ad interim heeft hij daarnaast op vele terreinen van de samenleving gewerkt (o.a. overheidsinstellingen en not-for-profit organisaties). Hij is voorzitter van de Vereniging van lectoren en heeft veel ervaring als voorzitter, (ook voor de NVAO bij een TNO) voor opleidingen en juridische beroepen in binnen- en buitenland. Bovendien is hij auditor in het hoger onderwijs in binnen- en buitenland en bij juridische professionals en bekleedt hij diverse bestuursfuncties in het (hoger) onderwijs. Eric heeft rechten en filosofie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is gepromoveerd in de sociale filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek in 2017 op preventive law. Hij beschikt over ruime kennis van en inzicht in zowel sociale als (sociaal)juridische aspecten van het vakgebied, zowel binnen Nederland als daar buiten. Hij is gedurende zijn hele carrière werkzaam geweest op het snijvlak van recht, maatschappelijke organisaties én onderwijs. Eric beschikt over een pedagogische bekwaamheid voor universitair onderwijs en vwo onderwijs in de vakken, economie, filosofie, maatschappijleer en recht. Daarnaast is hij lid van diverse examencommissies. Eric beheerst het Duits, Engels en Frans.

Vladimir Bartelds MBA

Domeinen: Journalistiek, Onderwijskunde

Vladimir is sinds 2006 werkzaam in het hoger onderwijs. Na een carrière in de televisiejournalistiek als verslaggever en hoofdredacteur (NOVA, Netwerk) werkte hij allereerst ruim tien jaar als docent-onderzoeker International Communication bij de Hanzehogeschool Groningen. In deze functie startte hij onder meer het honoursprogramma van zijn opleiding, deed onderzoek in het Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving en ontwikkelde twee minoren. Sinds september 2021 is Vladimir aan de Hanzehogeschool Groningen verbonden om opleidingen, onderzoeksgroepen en de instelling te ondersteunen in het versterken en borgen van de onderwijs- en onderzoekskwaliteit. Hij was enige tijd senior adviseur kwaliteitszorg Onderwijs en Onderzoek bij Hogeschool Windesheim en ook was hij verbonden aan de University of the Dutch Carribean in Curaçao; eerst als onderwijsdirecteur en als adviseur. Daar hield hij zich bezig met onder andere kwaliteitszorg, curriculumontwikkeling, onderwijsinnovatie en afstudeerbegeleiding. Daarnaast helpt hij als extern beoordelaar van eindwerk verschillende hogescholen in het beoordelen van het hbo-eindniveau. Vladimir heeft in 2013 de NVAO-training voor secretarissen afgerond en heeft sindsdien een breed pallet aan opleidingen bezocht in het technische, sociale, educatieve en economische domein. De laatste jaren is Vladimir ook actief in de externe evaluatie van praktijkgericht onderzoek voor verschillende hogescholen. In 2018 heeft hij de Hobéon-training voor voorzitter afgerond. Hij heeft zijn didactische aantekening en het certificaat Basis Kwalificatie Examinering (BKE). Vladimir kan ook worden ingezet voor Engelstalige audits.

Vladimir Bartelds
Foto van Frank Vriens

 

Frank Vriens

Domeinen: All round

Frank is ruim 25 jaar werkzaam in het hoger onderwijs in zowel uitvoerende, leidinggevende als adviserende rollen en functies op het snijvlak van kwaliteitszorg en onderwijsinnovatie.

Hij participeer(t)de in tal van landelijke, formele en informele netwerken op het gebied van flexibilisering (Versnellingsplan, Npulse) en Leven Lang Ontwikkelen (Experiment Leeruitkomsten)) en was lid van de landelijke regiegroep van de pilot Microcredentials. Door zijn onderwijskundige achtergrond, zijn interesse en zijn grote netwerk is hij goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het hoger onderwijs.

Frank heeft uitgebreide auditervaring, onder andere bij de NVAO, als voorzitter voor een TNO, als panellid ITK bij diverse instellingen en als medebeoordelaar van de kwaliteitsafspraken. Voor Hobéon vervult hij diverse malen de voorzittersrol voor accreditaties van zowel voltijd als deeltijd, Ad- en bacheloropleidingen en was hij betrokken bij een nulmeting ITK voor een hogeschool.

Frank is werkzaam als onderwijskundig adviseur bij Avans Hogeschool waar hij op programmaniveau een grootschalige onderwijstransitie naar meer flexibel en interdisciplinair onderwijs ondersteunt.

prof.dr.ir. Han Brezet

Domeinen: Kunst en Techniek

Han is parttime hoogleraar Sustainable Innovation aan de Aalborg University (Denemarken) en emeritus hoogleraar aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen (IO) van de TU Delft. Aan de TU Delft, waar hij sinds 1992 doceerde, was hij onderzoeksdirecteur bij de faculteit Industrieel Ontwerpen en directeur van de Graduate School waaraan meer dan 100 promovendi deelnemen. Daarnaast is hij vanaf het begin betrokken, als oprichter en coördinator, bij het Design for Sustainability programma. Voor de energie-innovatie bachelor en master van de Hanzehogeschool Groningen ontwikkelde hij onderwijsmodules, compleet met toetsen. Een soortgelijke ervaring had hij in zijn functie als buitengewoon lector van de Hogeschool Rotterdam en de NHL. Han is wetenschapper, maar zet zich ook graag in voor een breder publiek. Zo begeleidde hij allerlei startende duurzame ondernemers en jureerde hij initiatieven op het gebied van milieu en duurzaamheid (Gasterra Transitie Jaarprijs, Duurzame Lintjes, Het beste idee van Nederland). Han is meermaals lid en voorzitter geweest van auditpanels en visiteerde opleidingen in verschillende vakgebieden. Han is vaardig in zowel de Engelse als de Duitse taal.

 

Han Brezet
Mieke Hollander

Mieke Hollander

Domein: Gezondheidszorg

Mieke Hollander kent de eisen die het beroepenveld aan afgestudeerden stelt goed. Zij is sinds 1972 actief in het werkveld van zorg en welzijn; eerst zelf als verpleegkundige, daarna in meer leidinggevende/bestuurlijke en adviesfuncties. In haar vorige functies als regio directeur bij ROC ASA en college directeur gezondheidszorg bij ROC Midden Nederland werkte zij samen met partijen als Movisie, Vilans, Trimbos en Zorg voor Beter. Momenteel is zij zelfstandig zorg en welzijn ondernemer van Zorg4effect. 
Zij houdt zich bezig met interim- en projectmanagement voor zorg, welzijn en beroepsonderwijs.  Zij is daarnaast adviseur strategisch beleid bij het opleidingsinstituut KMBV en adviseur radicale vernieuwing verpleeghuiszorg bij LOC (netwerk in de zorg).  Ook is zij adviseur van het opleidingsinstituut KMBV en lid van de raad van toezicht bij Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend.

Rob van der Hoorn MBA

Domeinen: Economie, Bedrijfskunde, Fiscaal

Rob, van huis uit bedrijfseconoom en bedrijfskundige was tot de zomer van 2018 directeur en eigenaar van de Hobéon Groep. Als adviseur heeft hij ruim 25 jaar advieswerkzaamheden verricht waarbij hij zijn bedrijfseconomische kennis en kunde heeft ingezet in bijvoorbeeld het begeleiden van innovatieve startups, advisering bij de totstandkoming van fusies en overnames van organisaties, het financieel herstructureren van bedrijven, bemiddeling bij het werven van kapitaal en het oplossen van andere bedrijfseconomische vraagstukken. Daarnaast heeft hij als interimmanager leiding gegeven aan organisaties in het hoger beroepsonderwijs met opleidingen in het economisch, bedrijfskundig en small business domein en heeft hij gastcolleges verzorgd. Rob is gecertificeerd Lead auditor ISO 9001 en bezit de Senior Kwalificatie Examinering (SKE). Hij treedt sinds 2004 op als voorzitter van accreditatie-audits in het hoger onderwijs en heeft al honderden audits uitgevoerd bij hbo-opleidingen op bachelor- en masterniveau. Door deze uitgebreide ervaring heeft hij goed zicht op de kwaliteit waaraan hbo-afgestudeerden moeten voldoen. Daarnaast is Rob gecertificeerd lid van de OOA (Orde van Organisatiekundigen en –Adviseurs) en lid van het NCD (de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren).

Rob van der Hoorn
Ruud van der Herberg

drs. Ruud van der Herberg

Domeinen: Onderwijs en Zorg & Welzijn

Ruud is zelfstandig adviseur. Hij adviseert bij accreditaties in het hoger onderwijs, mbo ,vo en po op het gebied van kwaliteitszorg (o.a. INK), excellentie c.q. Honourstrajecten en duurzaamheidsvraagstukken. Ruud is gecertificeerd lead auditor ISO 9001 en SKE-gecertificeerd. Ook is hij betrokken bij collegiale visitaties en ketenreviews in het mbo, vo en bij audits Opleiden in de School in vo en po. Tevens traint hij auditoren in het onderwijs en leden van examencommissies. Daarnaast is hij betrokken bij persoonscertificering van auditoren in het onderwijs en zorginstellingen. Hij heeft een lange ervaring als docent en leidinggevende/bestuurder in voortgezet onderwijs en vrijwilligersorganisatie. Ruud was tot december 2018 partner bij Hobéon Groep te Den Haag.

drs. Bert Reul

Domein: Economie

Bert is sinds 1990 actief in het hoger onderwijs, aanvankelijk als docent aan (Engelstalige) bachelor en master opleidingen, later in diverse management posities. Hij heeft Engelse taal- en letterkunde in Leiden gestudeerd, Economie in Amsterdam en Bedrijfskunde in Portsmouth (UK). Tot medio mei 2023 was Bert directeur van de Rotterdam Academy, het instituut voor de Ad-opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Hij is deskundig op het gebied van Associate degrees in de breedste zin van het woord en is lid van het Landelijk Overlegplatform Associate Degrees.
Gedurende zijn loopbaan is Bert een aantal keren actief geweest in interim functies op directieniveau. Daarbij waren de aandachtsgebieden financieel beleid, het optimaliseren van de bedrijfsvoering, professionalisering van de docententeams en het middenmanagement, curriculumontwikkeling en kwaliteitszorg. Bert kan ook worden ingezet voor Engelstalige audits. 

Bert Reul
nies Rijnders

drs. Nies Rijnders

Domeinen: Economie en management, ICT, Toerisme, Vrijetijd, Zorg en Techniek

Nies is vanaf 2002 werkzaam geweest in het hoger onderwijs. Hij heeft een zeer ruime ervaring met accreditaties van opleidingen, zowel op Bachelor-, Ad als Master-niveau.  Voor Hobéon, NQA, Aequi, FIBAA en NVAO heeft hij in de laatste vijf jaar als voorzitter opgetreden in ruim 50 accreditaties en Toetsen Nieuwe Opleiding in verschillende domeinen met een accent op economie, management en toerisme. 
Feedback vanuit opleidingen en panelleden leert dat hij daarbij gewaardeerd wordt voor het creëren van een setting waarin een positief kritische blik samengaat met een open en transparante visitatiedag, waarin iedereen zijn of haar bijdrage op een natuurlijke manier kan leveren.
Nies heeft een lange ervaring in het hoger onderwijs bij zowel Breda University of Applied Sciences als bij Avans Hogeschool. Deze ervaring strekt zich uit van docent in de (bedrijfs-)economische vakken, kwaliteitsadviseur, projectleider onderwijsvernieuwing, directeur van de Avans International Business School, manager van het Avans Expertisecentrum Sustainable Business en senior adviseur praktijkgericht onderzoek.
In deze functies heeft hij gedegen ervaring opgedaan met leidinggeven aan een academie en teams, beleidsontwikkeling en implementatie van onderwijs en kwaliteitszorg, praktijkgericht onderzoek en de verbinding daarvan met onderwijs. en het leidinggeven aan teams. (ook in een internationale context. 
Nies is bij de Duitse FIBAA geregistreerd als expert en heeft de training Senior Kwalificatie Examinering (SKE) van Hobéon gevolgd.

Edwin Moor

Domeinen: All round

Na ruim 15 jaar in het hoger onderwijs, werkt Edwin Moor tegenwoordig als Senior Auditor bij Zadkine in Rotterdam. Zijn dagelijkse werk bestaat uit het beoordelen van de kwaliteit van opleidingen, examinering en operations in het onderwijs. Daarnaast is Edwin ook begeleider van afstudeerders, waardoor hij zijn voeling behoudt met de actualiteit van het hoger onderwijs. 

Na een carrière in het bedrijfsleven, startte Edwin in 2007 in het voortgezet onderwijs als onbevoegd docent. Daar ontdekte hij dat je voor het docentschap echt wel een opleiding moet volgen en heeft hij na zijn overstap naar de Hogeschool Rotterdam, al snel zijn onderwijskundige master afgerond. Daarna volgde de Senior Kwalificatie Examinering (SKE), Behavioural Management en Assessment for Learning.

Edwin is een van de founding fathers van het Associate degree onderwijs in het Rotterdamse en is als manager tot 2019 aan verschillende Ad-opleidingen verbonden geweest. Daarnaast heeft hij intensief meegewerkt aan de opstart van het eerste Landelijke Overleg Business Ad’s en een eigen Ad Opleidingsprofiel. Vervolgens is hij nog 4 jaar als onderwijsmanager verbonden geweest aan de bachelor Bedrijfskunde, waar hij leiding heeft gegeven aan ingrijpende pedagogische en didactische innovaties en vernieuwing van het toetshuis.

Edwin heeft als voorzitter en panellid ruime ervaring met zowel het Nederlandse en het Vlaamse stelsel. Door auditees wordt hij ervaren als aandachtig, sfeermaker en altijd ontwikkelgericht. Edwin is gecertificeerd lead auditor en tevens gecertificeerd Operational Auditor. 

Edwin Moor

  

 

Joris

Joris Fiers

Domeinen: Management, Bedrijfskunde, Rechten, Commerciële Economie, Sport

Joris is van origine jurist en heeft ruim 20 jaar onderwijservaring, met name in het hbo, maar ook in po en (v)mbo. Begonnen als docent op HAS Green Academy, ontwikkelde hij zich verder tot opleidingscoördinator en MT-lid en, na afronding van een MBA Onderwijsmanagement, tot opleidingsdirecteur. Daarna maakte hij de overstap naar Fontys waar hij directeur werd van de Economische Hogeschool en later van de Juridische Hogeschool, een samenwerking tussen Fontys en Avans. 

Joris is vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Kempenkind, een onderwijskoepel voor basisscholen, en lid van de Raad van Toezicht van De Rooi Pannen, een scholengemeenschap met mbo- en vmbo-scholen. 

Zijn drijfveer is het ontwikkelen van talenten en hij heeft een sterk geloof in de kracht van het onderwijs, waar deuren kunnen worden geopend die anders gesloten blijven. 

Inmiddels werkt hij niet meer ín het onderwijs, maar mét het onderwijs. Als strategisch adviseur van Midpoint Brabant, een regionale ontwikkelmaatschappij in Midden-Brabant, is hij een schakel tussen directie, bestuur, organisatie en externe stakeholders. Zijn focus ligt daarbij op onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties en hoe er door gezamenlijke programma’s en projecten invulling kan worden gegeven aan verbetering van de brede welvaart in de regio. In dat perspectief heeft hij een bijzondere interesse in professionele werkplaatsen, hybride leeromgevingen, field en living labs en in leven lang ontwikkelen.

Robin Pereboom

Domeinen: (International) Business, Economie

Robin is sinds 2007 werkzaam in het hoger onderwijs bij Avans Hogeschool. Na een internationale carrière in IT en HR, werkzaam in leidinggevende rollen in Marketing, Business Development en HR-consultancy in zowel Nederland als in Frankrijk, is zij vooral actief in het internationale business domein (BBA). 

Gestart als docent International Marketing heeft zij een diversiteit aan rollen en functies ingevuld binnen verschillende departementen: opleidingscoördinator IBMS, adjunct-directeur Avans School of International Studies, projectleider Werkveld in ontwikkeling Associate Degrees academies Den Bosch en Roosendaal en meermaals projectleider programmavernieuwing voor International Business. 

In deze jaren heeft zij een brede en gevarieerde ervaring opgedaan met het ontwikkelen van beleid en onderwijsprogramma’s, implementatie en begeleiden van vernieuwing, leidinggeven aan teams, verbinden onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Daarbij is internationaal en intercultureel een rode draad in haar ervaring. 

Sinds 2019 is zij verbonden aan Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap (BWNO), verbonden aan het lectoraat Nieuwe Economie. Binnen dit lectoraat richt zij zich op onderzoekthema’s zoals circulaire transitie, collaboratieve, regeneratieve businessmodellen, o.a. in het domein Textiel. Ook werkt zij aan verdere internationale ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek binnen het Centre of Expertise BWNO.

Zij heeft ervaring met accreditaties van nieuwe en bestaande opleidingen, zowel op bachelor- als masterniveau, in het brede domein Economie. Robin heeft de training Senior Kwalificatie Examinering (SKE) gevolgd.

Robin Pereboom