Blog

Geven panels weleens een negatief accreditatieadvies?

Bent u ook benieuwd of het wel eens voorkomt dat een opleidingsvisitatie resulteert in een negatief oordeel en dus het verplicht stoppen van een opleiding?

Door Inge van der Hoorn

Mijn collega’s en ik krijgen deze vraag zo af en toe van een opleiding of een panellid. Het antwoord op de vraag is ‘ja, dit komt wel eens voor’. Niet vaak gelukkig, maar het gebeurt wel. In het afgelopen studiejaar (2022-2023) gebeurde het zelfs twee keer dat ik als secretaris betrokken was bij een visitatie waarbij het panel tot een negatief oordeel kwam. Meestal gaat het om heel kleine opleidingen die bij een vorige visitatie een ‘positief onder voorwaarden’ hebben ontvangen en binnen twee jaar moeten aantonen inmiddels aan de door het toenmalige panel gestelde voorwaarde(n) te voldoen. Zij blijken vervolgens na twee jaar niet in staat te zijn geweest om de gestelde voorwaarde te realiseren en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. En volgens de regels die zijn vastgelegd in het NVAO beoordelingskader 2018 betekent dit dat de accreditatie van de betreffende opleiding zal worden ingetrokken. 

Dat dit gebeurt, is meestal niet zichtbaar voor de buitenwacht. Onderwijsinstellingen kiezen er vrijwel altijd voor om in zo'n geval de accreditatie te laten verlopen en geen aanvraag voor verlenging van accreditatie in te dienen bij de NVAO. Over het algemeen ziet de onderwijsinstelling het negatieve accreditatieadvies van het panel ook zelf al wel aankomen. De kans dat de NVAO het negatieve accreditatieadvies van het panel overneemt, is bovendien groot. Dit resulteert erin dat instellingen geen verlenging van accreditatie voor deze opleidingen aanvragen en visitatierapporten met een negatief oordeel dan niet worden gepubliceerd op de website van de NVAO en dus ook niet zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Een opleiding kan Hobéon als evaluatiebureau inschakelen voor het uitvoeren van een accreditatieaudit. Met een panel van deskundigen beoordelen wij dan de kwaliteit van de opleiding. Op basis van een audit schrijft de secretaris van het panel een adviesrapport voor de instelling, die daarmee bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) het behoud van de accreditatie kan aanvragen. Inge van der Hoorn is NVAO-getraind auditor in het hoger onderwijs en wordt ook ingezet als secretaris bij onderzoeksaudits.