Nieuws

Presentatie rapport "Kwaliteit en toekomstbestendigheid taalhuizen"

Dinsdag 24 mei vond in de theaterzaal van Bibliotheek Utrecht de overhandiging plaats van het rapport Onderzoek Kwaliteit en Toekomstbestendigheid Taalhuizen 2020- 2021 aan plv. directeur Media van OCW, Suzanne Hafidi. Het onderzoek is in de periode november 2021-mei 2022 uitgevoerd door drs. Willem G. van Raaijen, directeur Hobéon, en prof. dr. Frank Huysmans, bijzonder hoogleraar Information Society aan de UvA.

Van 2020 tot en met 2023 toetst de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de circa 200 taalhuizen. Willem van Raaijen is een van de toetsende auditoren. In die hoedanigheid heeft CBCT Willem van Raaijen van Hobéon en ook Frank Huysmans van WareKennis Onderzoek & Advies  opdracht gegeven tussentijds de inhoudelijke resultaten van die toetsing te onderzoeken. Het doel hiervan is een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van taalhuizen en daarmee de bestrijding van laaggeletterdheid.

Dit rapport biedt een eerste inzicht in de sterktes en ontwikkelpunten van de taalhuizen bij de aanpak van laaggeletterdheid.

Zie voor het gehele artikel en de rapportage: Rapportage Taalhuizen - Certificeringsorganisatie bibliotheekwerk, cultuur en taal (CBCT)