Blog

‘Libelle-quizje’ over internationalisering

Hoe scoort uw opleiding op internationalisering? Aan de hand van dit vragenlijstje kunt u simpel een ‘’nulmeting’’ uitvoeren en zien hoe uw opleiding ervoor staat.

Door Inge van der Hoorn

Onlangs verzorgde ik samen met een collega een training voor (kwaliteitszorg)- medewerkers die een rol hebben bij de organisatie en uitvoering van interne audits. Omdat een aantal deelnemers al vroeg aanwezig was, raakten we al voor de training aan de praat. Tijdens dat gesprek bleek dat één van de deelnemers mij herkende. Ik moest even goed nadenken, maar herinnerde mij inderdaad een bijeenkomst op de hogeschool waar zij werkt over internationalisering waarbij ik aanwezig was. Het was in 2017. Toenmalig collega Ruud van der Herberg hield daar een inleiding over internationalisering in het hoger onderwijs. Hij had mij gevraagd mee te gaan. Om er een interactieve bijeenkomst van te maken, hadden we als werkvorm onder meer een ‘Libelle-testje’ ontwikkeld. U kent ze misschien wel uit tijdschriften zoals de Libelle? Zo’n vragenlijst met per vraag meerdere antwoordmogelijkheden die elk goed zijn voor een bepaald aantal punten. Het totaal aantal punten bij elkaar opgeteld, maakt duidelijk tot welke categorie de invuller behoort. Zo’n vragenlijst hadden wij dus gemaakt voor internationalisering, gerelateerd aan de NVAO-standaarden. Wetenschappelijk totaal niet verantwoord, maar wel een aardig instrument om het gesprek over internationalisering op gang te brengen. 

Aangemoedigd door de herinnering aan die bijeenkomst in 2017 zocht ik onlangs de vragenlijst nog eens op. Wie wat bewaart, die heeft wat. Leuk om nog eens doorheen te bladeren. En ook nog best actueel en interessant om in te vullen. Hopend natuurlijk dat opleidingen nu inmiddels wat meer punten scoren dan in 2017, wil ik u de vragenlijst niet onthouden.

Zoals gezegd, onder het voorbehoud dat de test verre van wetenschappelijk verantwoord is, maar u mogelijk wel aan het denken kan zetten. Doe er uw voordeel mee!  

Meer informatie

Hobéon verzorgt diverse trainingen in het onderwijs waaronder trainingen voor interne auditoren in het onderwijs.