Nieuws

Hobéon-adviseurs getraind en gecertificeerd voor gebruik cultuurmeetinstrument OCI

In mei 2022 zijn negen Hobéon-adviseurs Organizational Culture Inventory (OCI) gecertificeerd om uw organisatie op verschillende niveaus te begeleiden bij het inzetten van cultuurinterventies, met behulp van het wereldwijd meest gebruikte cultuurmeetinstrument, de OCI van Human Synergistics.

Kwaliteitscultuur
Een sterke (kwaliteits)cultuur in onderwijsorganisaties kenmerkt zich volgens de Onderwijsraad (2015) door: flexibiliteit, gedeelde verantwoordelijkheid, externe oriëntatie, veranderingsbereidheid, open communicatie en vertrouwen op meerdere niveaus in de organisatie. Cultuur start bij de waarden en kwaliteiten van alle individuen die deel uit maken van de organisatie, de wijze waarop dit zichtbaar wordt en met elkaar in verbinding staat. Om een dergelijke cultuur te creëren is een bepaald klimaat nodig, een setting waarin duidelijk is wat de normen en verwachtingen zijn.

Hoe kan Hobéon dit meetinstrument voor u inzetten?
In kennisintensieve of (onderwijs)organisaties zien we dat er steeds meer aandacht is voor (kwaliteits)cultuur en de invloed ervan op systemen. Hobéon ondersteunt het gesprek hierover door gebruik te maken van statistisch betrouwbare en valide psychometrische instrumenten. Deze instrumenten meten de effectiviteit van groepen en organisaties en bieden de mogelijkheid om passende hefbomen voor verandering te duiden op basis van indicatoren voor organisatie effectiviteit. De uitkomst van deze instrumenten geeft u een rijk visueel beeld van de ‘onderstroom’, gemeenschappelijke taal hiervoor en een duidelijke richting naar verbetering.