Nieuws

Eerste certificaten voor loopbaanopleidingen

Op woensdag 2 november heeft Noloc, de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches, de eerste officiële certificaten uitgereikt aan opleidingen voor Loopbaanprofessionals. Hobéon voerde de audits uit.

De opleidingen die nu in het zonnetje zijn gezet hebben laten zien dat zij aan de door Noloc-gestelde eisen voldoen. De audits zijn uitgevoerd door een team van  auditoren, een leadauditor vanuit Hobéon en een werkvelddeskundige. De twee auditoren hebben de opleidingen volledig op de gestelde eisen doorgelicht. 
Een mooi traject met als eindresultaat negen geaccrediteerde opleidingen én de introductie van een Noloc-kwaliteitskeur. Inmiddels hebben zich weer drie nieuwe opleiders aangemeld, ook zij willen opgaan voor accreditatie en het bijbehorende kwaliteitskeurmerk.

Afgestudeerden van een Noloc-geaccrediteerde loopbaanopleiding kunnen zich via een verkorte toetsingsprocedure laten certificeren als Register Loopbaanprofessional en in het Noloc beroepsregister worden opgenomen. 

Noloc certificaat lo

Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Naast een erkenning vanuit Noloc hebben de opleidingen ook het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK) in ontvangst mogen nemen. HKK is een kader voor organisaties die hun kwaliteit aan de markt zichtbaar willen maken én die zich verder willen ontwikkelen. Het kader besteedt aandacht aan het primair proces / het opleidingsprogramma gerelateerd aan de eindtermen en ondersteunende processen zoals personeel, kwaliteitszorg en resultaten.


Hobéon voert opdrachten uit voor verschillende beroeps- of brancheverenigingen met verschillende soorten kwaliteits- en/of professionaliseringsvraagstukken. Mocht u meer informatie willen over de dienstverlening van Hobéon hierover, neem dan gerust contact op met Bas Reijken of Marvin Leerdam.