Overleg bespreekkamer 06

Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Met het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK) toont u aan dat de kwaliteit van uw organisatie voor trainingen, cursussen of assessments op orde is. Als gezaghebbende instantie ontwikkelde Hobéon dit kwaliteitskeurmerk speciaal voor organisaties die hun kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit op deze gebieden zichtbaar willen maken. 

Certificeringsproces

Het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit is gebaseerd op een basisbeoordelingskader. Onze focus ligt op uw organisatie. Waar nodig snijden wij het kader daarom toe op uw specifieke situatie. De standaarden hebben betrekking op uw beleidsdoelen, primaire proces, menskracht en middelen, kwaliteitszorg en resultaten. Is de beoordeling positief? Dan ontvangt u een certificaat van erkenning dat drie jaar geldig is. 

Maatwerk

Het certificeringstraject van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit is ontwikkelingsgericht, toepassingsgericht en niet bureaucratisch. We leveren maatwerk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw organisatie. U kunt vrijblijvend een offerte bij ons opvragen.

HKK assessmentcentra

Downloads