Inspectie

Niet-destructief onderzoekers

Voert u niet-destructief onderzoek (NDO) uit, bijvoorbeeld aan (druk)apparatuur (vaten, tanks, buis- en transportleidingen), staalconstructies en transportmiddelen (rail, lucht- en scheepvaart) volgens de internationale normen? Om uw vakdeskundigheid aantoonbaar te maken, kunt u zich laten certificeren bij Hobéon SKO.

Omschrijving 

Het certificatiesysteem SKNDO voor het certificeren van niet-destructief onderzoekers is al ruim dertig jaar operationeel. Vanaf 1993 is het erkend door de toenmalige Raad voor de Certificatie (nu Raad voor Accreditatie, Registratienummer C 043).

Het gaat daarbij om de industriële sectoren:

 • Beproeving voor en tijdens het gebruik, inclusief fabricage
 • Luchtvaart
 • Spoorwegonderhoud

Daarnaast is certificering voor een specifieke productsector mogelijk.
Een certificaat is maximaal 5 jaar geldig. Om de 10 jaar is een examen nodig.

Actueel

1 oktober 2022
De Regelingen SKNDO zijn gebaseerd op de ISO 9712. Enige tijd geleden is een nieuwe revisie van die norm gepubliceerd. Deze ISO 9712:2021 kent een flink aantal wijzigingen t.o.v. de 2012 versie.  De nieuwe Regelingen SKNDO zijn per
1 oktober 2022 van kracht.
Bekijk het overzicht met de meest in het oog springende wijzigingen:

Bekijk de nieuwe Regelingen SKNDO 

 

Internationale erkenning

Hobéon certificeert u als niet-destructief onderzoeker volgens de internationale norm NEN-EN-ISO 9712 en is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). Dat is de basis voor internationale erkenning van Hobéon SKO NDO-certificaten.

Uw certificaat is internationaal erkend.

Pressure Equipment Directive (PED)

Doet u onderzoek aan drukapparatuur? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wees Hobéon SKO aan voor het afgeven van de certificaten van vakbekwaamheid voor het niet-destructief onderzoek op permanente verbindingen als onderdeel van drukapparatuur (risicocategorie III of IV,  richtlijn 2014/68/EU). Behaalt u een certificaat voor de sector ‘Beproeving vóór en tijdens gebruik, inclusief fabricage’, dan kunt u een erkend bewijs van vakbekwaamheid volgens de Europese Richtlijn Drukapparatuur of Pressure Equipment Directive (PED) aanvragen.

Certificaten van vakbekwaamheid

NDO wordt in verschillende industriële sectoren toegepast, met diverse onderzoeksmethodes. U kunt zich laten certificeren voor de volgende methoden:

 • wervelstroom-onderzoek (ET)
 • magnetisch onderzoek (MT)
 • penetrant onderzoek (PT)
 • radiografie (RT)
 • interpretatie van radiografische films (RI, bekend als filmlezen)
 • ultrasoon onderzoek (pulse-echo) (UT)
 • ultrasoon Time of Flight Diffraction (ToFD)
 • ultrasoon Phased Array onderzoek (PA)
 • ultrasoon wandiktemeting/corrosiedetectie (UT-WDCD)
 • visueel onderzoek (VT)
 • akoestische emissie (AT) 

PED-verklaring

Hobéon SKO is door SZW aangewezen om vakbekwaamheidsverklaringen af te geven conform de Europese richtlijn voor drukapparatuur 2014/68/EU (PED). Op basis hiervan zijn tot nu toe de door Hobéon SKO verstrekte ISO 9712 certificaten in de sector Beproeving voor en tijdens het gebruik, incl. fabricage gekoppeld en daarbij voorzien van een PED-verklaring.

Vanaf 1 januari 2018 is dit gewijzigd. Een aanvraag voor een PED-verklaring moet vanaf die datum expliciet worden aangevraagd. Indien voor bepaalde NDO werkzaamheden in Nederland een PED-verklaring is vereist, geldt dat alleen PED-verklaringen geldig zijn die door een Nederlandse aangewezen instelling zijn afgegeven. De competentie en bevoegdheid dient separaat zichtbaar te zijn.

Onder de voorwaarde dat het ISO 9712 certificatieonderzoek met een positieve certificatiebeslissing wordt afgesloten, kan de kandidaat bij de aanvraag van het certificatieonderzoek aangeven of deze een PED-verklaring noodzakelijk acht. Hobéon SKO verstrekt bij een positief besluit een PED-verklaring voorzien van een apart PED-pasje (formaat bankpasje).

Door de aanwijzing van SZW ressorteert deze activiteit voor Hobéon SKO onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en is monitoring verreist. Er zijn met ingang van 1 januari 2018 kosten verbonden aan de verklaring en het vervaardigen van het PED-pasje. 

Aanmeldprocedures

In de ‘Handreiking aanmeldprocedure Niet-destructief onderzoekers’  treft u meer informatie aan over de aanmeldprocedures voor initiële certificatie, verlenging certificering of hercertificering.

Downloads

Formulieren (pdf) 

Opleidingsinstellingen 

Bekijk het overzicht van opleidingsinstellingen 

Examination Centres

ISO 9712 kent naast Opleidingsinstellingen voor NDO ook Examination Centres. Als u een NDO-opleiding gevolgd hebt, zal in de meeste gevallen het examen worden georganiseerd door het Examination Centre dat gelieerd is aan de opleider. 

Voor (praktijk) examens hercertificering kunt u zich rechtstreeks wenden tot één van de Examination Centres.

 Overzicht van door Hobéon SKO erkende Examination Centres 

Tarieven 

Overzicht tarieven per 1 oktober 2022 

 

Certificatiesysteem SKNDO is al ruim 30 jaar operationeel.

Register