oog 2

Maakt vakbekwaamheid
zichtbaar

Persoonscertificering voor vakmensen

Persoonscertificering maakt inzichtelijk of een persoon vakbekwaam is voor het kunnen uitvoeren van een bepaald beroep, conform daarvoor geldende en door de branche vastgestelde criteria. Voor onderstaande schema's voeren wij vakbekwaamheidstoetsing uit.

Voor een aantal van onderstaande schema's vindt u meer informatie op mijncertificatie.nlDaar vindt u tevens de kwaliteitsdocumenten van Hobéon SKO (zoals het kwaliteitshandboek, AVG-policy, Raad voor Onpartijdigheid, enz.)

Niet-Destructief Onderzoekers

U voert niet-destructief onderzoek (NDO) uit, bijvoorbeeld aan (druk)apparatuur (vaten, tanks, buis- en transportleidingen), staalconstructies en transportmiddelen (rail, lucht- en scheepvaart) volgens de internationale normen. Om uw vakdeskundigheid aantoonbaar te maken, kunt u zich laten certificeren bij Hobéon SKO.

Lees verder

Hoger Veiligheidskundigen

Arbokerndeskundigen, zoals Hoger Veiligheidskundigen (HVK), zijn verplicht een certificaat van vakbekwaamheid te tonen. Dit stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het arbeidsomstandighedenbesluit. 

Lees verder

Arbeidsdeskundigen

Werkt u als arbeidsdeskundige, bijvoorbeeld bij het UWV, en heeft u minimaal twee jaar werkervaring? Dan kunt u zich laten certificeren bij Hobéon. Met het certificaat toont u aan dat u professioneel en vakbekwaam bent en uw vakkennis bijhoudt. Dat is helder voor uw klanten en aan opdrachtgevers of uw werkgever laat u zien dat u op niveau werkt. Hobéon certificeert al ruim vijftien jaar arbeidsdeskundigen. 

Lees verder

Arbeids- en Organisatiedeskundigen

Arbokerndeskundigen, zoals arbeids- & organisatiedeskundigen, zijn verplicht een certificaat van vakbekwaamheid te tonen. Dit stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Lees verder

Arbeidshygiënisten

Arbokerndeskundigen, zoals Arbeidshygiënisten, zijn verplicht een certificaat van vakbekwaamheid te tonen. Dit stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het arbeidsomstandighedenbesluit. 

Lees verder

Taxateur / Makelaar / Veilinghouder Roerende Zaken

Met een certificaat van Hobéon laat u als taxateur, makelaar of veilinghouder roerende zaken zien dat u uw vak verstaat. U kunt zich hiermee inschrijven bij het register van de Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders; dé plek waar uw klanten zoeken naar professionals in de sector. Zo bent u gemakkelijk te vinden. Hobéon certificeert al ruim 15 jaar taxateurs, makelaars en veilinghouders.

Lees verder

Gasdeskundigen Tankschepen

Een gasdeskundige tankschepen is gespecialiseerd in het controleren van de veiligheid aan boord van tankschepen. In het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat Gasdeskundigen-Tankschepen moeten beschikken over een certificaat van vakbekwaamheid. Deze regeling wordt uitgevoerd door ons moederbedrijf Kiwa Nederland.

Lees verder

Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen

De Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) heeft specialistische kennis over de gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen en over de beoordeling daarvan in acute situaties. De deskundige wordt geconsulteerd bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, waarbij (potentieel of feitelijk) sprake is van blootstelling van mensen. Bij grootschalige incidenten kan de GAGS fysiek beschikbaar moeten zijn voor de operationele staven. 

Lees verder

Middelbaar veiligheidskundigen

Als middelbaar veiligheidskundige beschikt u over kennis van de basis risicofactoren binnen organisaties. Certificering is niet verplicht, maar met een certificaat op zak staat u steviger in uw schoenen als veiligheidskundige. Deze regeling wordt uitgevoerd door ons moederbedrijf Kiwa Nederland.

Lees verder

Operationeel veiligheidskundigen

Een operationeel veiligheidskundige (OVK) helpt de veiligheid op de werkvloer verbeteren. Een registratie als operationeel veiligheidskundige geeft u meer autoriteit en aanzien. Bovendien borgt uw werkgever hiermee de bedrijfsveiligheid, waartoe hij wettelijk is verplicht. Deze regeling wordt uitgevoerd door ons moederbedrijf Kiwa Nederland.

Lees verder

Certificering klantmanagers (UWV)

Vanuit het UWV is de wens naar voren gekomen de professionalisering binnen het vak van re-integratiebegeleiders te stimuleren, vast te leggen en de bekendheid van re-integratiebegeleiders binnen en buiten het UWV te vergroten. 

Lees verder

Toetsing van Actorschappen Archeologie

Wilt u zich inschrijven in het Actorregister Archeologie? Dan moet u uw actorschap eerst laten toetsen door een toetsende instelling.  Vanaf 1 januari 2021 wordt de actortoetsing volgens de BRL SIKB 4000 Archeologie uitgevoerd door ons moederbedrijf Kiwa Nederland.

Lees verder

Onderhoudskundige Vastgoed

Professionals in de wereld van het onderhoud van vastgoed weten dat hun opdrachtgevers prijs stellen op vakmensen. Vakmensen die goed zijn opgeleid en die hun kennis en kunde bijhouden en dit periodiek durven te laten toetsen.
Voor deze professionals heeft Hobéon – in nauwe samenwerking met Stichting Sertum en enkele partners uit het werk- en opleidingsveld – het certificatieschema Onderhoudskundige Vastgoed ontwikkeld. 

Lees verder

Trainers aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

Steeds meer organisaties in steeds meer sectoren kiezen ervoor om één of meerdere aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling aan te stellen. Daarmee groeit ook de vraag naar opleiding en training van aandachtsfunctionarissen. Om de kwaliteit van de trainers te waarborgen is in overleg met de belanghebbenden een certificatieschema opgezet. Deze regeling wordt uitgevoerd door ons moederbedrijf Kiwa Nederland.

Lees meer

Werken onder Overdruk

Werken onder overdruk is werk waarbij voor de ademhaling gebruik wordt gemaakt van een gas onder een hogere druk dan de atmosferische druk, zoals duikarbeid, caissonarbeid en arbeid in de hyperbare geneeskunde. Het werk is niet zonder risico, daarom mag u dit alleen verrichten als u officieel gecertificeerd bent. Dit staat in het Arbeidsomstandighedenbesluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hobéon SKO is sinds 30 augustus 2018 aangewezen door SZW en geeft deze certificaten van vakbekwaamheid af.

Lees meer

Certified Executive Engineer Trainer - CEET

Werkt u als interne opleider en wilt u zich laten certificeren? Uw didactische vaardigheden als interne opleider zijn van grote invloed op de kwaliteit van de organisatie, haar medewerkers en haar klanten. Uw competenties in de overdracht van kennis zijn een onmisbaar smeermiddel in de hedendaagse complexe en gespecialiseerde technische wereld. Certificering van uw didactische vakbekwaamheid is nu mogelijk. 

Lees meer

Register-Makelaars onroerende zaken

Het beroep van makelaar onroerende zaken dient te worden uitgevoerd door deskundige en vakbekwame personen. U kunt zich laten certificeren als erkend makelaar om zo aan klanten te laten zien dat u uw vak verstaat. Bent u eenmaal gecertificeerd, dan wordt u opgenomen in het kwaliteitsregister van Vastgoedcert, de plek waar uw klanten zoeken naar gecertificeerde makelaars.

Lees verder

RIVM Trainer van het Resilience-spel

Elk jaar opnieuw gebeuren er ongelukken tijdens het werk. Een groot deel van de ongevallen ontstaat omdat medewerkers niet adequaat handelen in onvoorziene omstandigheden. Vooral in situaties waarbij onzekerheid en tijdsdruk een belangrijke rol spelen, blijkt het volgen van bestaande regels en procedures niet voldoende. Het nemen van weloverwogen beslissingen en van daaruit optreden is dan van belang. Om mensen veerkrachtiger te maken heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een praktische tool ontwikkeld: het Resilience-spel.

Lees meer

Inspectiedeskundigen

De petrochemische industrie, energietechniek, de staalbouw en de offshore maken gebruik van complexe constructies en insluitsystemen, al dan niet onder druk. Gedegen inspectie daarvan kan van levensbelang zijn. U heeft de opleiding tot inspectiedeskundigen gevolgd en wilt zich nu laten certificeren. Voor het schema SKK kan dat via Mijncertificatie. 

Lees verder

Vertrouwenspersonen

De functie van vertrouwenspersoon professionaliseert.
Er komt steeds meer erkenning voor de belangrijke taak die de vertrouwenspersoon vervult. Er wordt meer van organisaties gevraagd om misstanden, schendingen en ongewenst gedrag te voorkomen. Dat legt tevens een grote druk op deze persoon, wat betreft houding, kennis en kunde. Voor elke vertrouwenspersoon is het belangrijk om deskundigheid te ontwikkelen, te onderhouden en te tonen. Maak uw vakbekwaamheid zichtbaar en laat u certificeren.
Per 1 januari 2023  heeft Hobéon SKO de certificering Vertrouwenspersoon overgenomen van CeRP. 

Lees verder